is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIENLIJKE EN ONZIENLIJKE DINGEN.

Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet: want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Cor. 4 : 18.

Gij herinnert u, naar wij hopen, het verhaal, ons opgeteekend in het zesde hoofdstuk van het tweede Boek der Koningen, hoe de stad Dothan, waar Eliza vertoefde, door de Syriërs werd ingesloten met paarden en wagenen, en een zwaar heir. Zij waren 's nachts gekomen; en als de dienaar van den man Gods vroeg opstaat en ziet, hoe de stad is omsingeld, zegt hij: „Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen?"

Toen zeide Eliza: „Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn." En hij bad, en zeide: „Heer, open toch zijn oogen, dat hij zie"; en de Heer opende de oogen van den jongen, dat hij zag, en ziet: de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Eliza.

Is dat niet een treffend beeld van hetgeen wij zouden noemen willen een geestelijk oog? Twee mannen bevinden zich op dezelfde plaats; zij staan naast elkander; en hoeveel ziet de een, waarvan de ander niets gewaar wordt! De een ziet alleen de paarden en de wagenen der Syriërs, — de ander ziet óók de vurige paarden en wagenen, die aan alle zijden hem omringen. Daarom is de een vol vrees, en de ander volmaakt kalm en gerust. Eliza zag wat aan het oog van Gebazi was onttrokken

Stemmen v. W. en Fr. 1895. 47