is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARMENISCHE TOESTANDEN.

dat geen hervorming kan worden ingevoerd zonder onder voortdurend toezicht van de mogendheden te staan." De motie spreekt van Turkije verplichten over te gaan tot hervormingen. Evenwel, de Turk is „traag in het benaarstigen." Tijdwinnen, ontwijkend antwoorden, op de lange baan schuiven is altijd zijn politiek geweest. Reeds in 1878 bepaalde art. 61 van het Tractaat van Berlijn: „De Porte neemt op zich zonder verder uitstel aan te brengen alle hervormingen en verbeteringen, gevraagd in de door Armeniërs bewoonde provincies, en waarborgen te geven voor hunne beveiliging tegen de Circassiërs en Koerden. Zij zal op geregelde tijden de stappen welke zij gedaan heeft om dat ten uitvoer te leggen ter kennis brengen van de mogendheden, die het opzicht zullen hebben over het getrouw naleven der gegeven beloften."

Mooier kon het al niet. Maar wat is er van geworden ? Niets, totaal niets, 't Bleef alles bij het oude; en de gruwelen van 't vorige jaar bewijzen onweerlegbaar dat „zonder uitstel" hervormingen zijn aangebracht; en dat de Armeniërs uitnemend beveiligd zijn tegen Circassiërs en Koerden! Zal 't nu anders gaan ? Te Chester zeide Gladstcne: „Geweld is het eenige middel dat vat heeft in Constantinopel. Wij zijn zoover gekomen dat de eer van de mogendheden op het spel staat." Als die overtuiging leeft, zal Armenië zeker baat vinden bij de hulp der mogendheden. En wie zou dat niet van harte wenschen? Want waarheid is een ander woord van den Grand Old Man: „Dat zulke dingen [die gruwelen nl.] ééns konden gedaan worden is een groote schande voor het deel van ons geslacht dat ze bedreef; maar dat de mogelijkheid zou opengelaten worden voor eene herhaling, zou die schande uitbreiden over het geheele menschdom."

Angerlo,

J. A. van Leeuwen.