is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EIND DEE EEUW.

Omstreeks het midden onzer eeuw waren de gevoelens verdeeld over de vraag of het jaar 1850 tot de eerste of tweede helft der eeuw moest worden gerekend en er doen zich reeds sporen voor, dat die strijd zich omtrent 1900 herhalen zal. Natuurlijk is het onloochenbaar, dat, wie met den len dag van het jaar 1 na Christus geboorte begint te rekenen, op 1 Januari 1900 nog slechts 1899 jaren in zijne rekening heeft opgenomen; even als hij, die met den eersten cent van den eersten gulden begint, bij den letl cent van den honderdsten gulden nog slechts f 99.01 heeft en tot den laatsten cent van den honderdsten gulden moet doortellen, om de volle som te verkrijgen. Eerst met het eind van het jaar 1900 is de eeuw vol, die met 1 Januari 1801 begon. Maar nu schijnen velen te meenen, dat men het jaar, aan onze jaartelling voorafgaande, waarin dan de Heiland geboren zijn zal, en dat in de geschiedenis als één vóór Christus bekend is, moet medetellen. Immers is het slechts eene fictie, dat zijn geboorte juist aan het slot des jaars zou vallen. Deze gebeurtenis is niet met aanwijzing van dag en maand te berekenen. Geldt het echter de vraag naar het eind der 19e eeuw onzer jaartelling, dan kan alleen de berekening van Dionysius Exiguus ten grondslag worden gelegd,