is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEN ECHO VAN LUTHER'S WOORDEN.

't Zijn me ijzervreters met hun woorden! Zij zijn de eersten om de messen te trekken, maar zijn ook de eersten om te vluchten en de messen weer op te steken.

Hun onzekerheid blijkt al uit hun angstige geschriften. Nu eens weenen zij, dan klagen zij; nu bidden zij om vrede, dan begeeren zij onderricht; hier schuwen zij het geven van ergernis, dan weer zoeken zij de eere van Christus; en zij flikken en plooien zooveel, dat zij zelden tot de zaak zelve komen en heel weinig daarover schrijven, en indien zij al eens daarop komen moeten, dan gaat het zoo voorzichtig, als liepen ze op eieren, wippen en overheen, als joeg hen de duivel, en vreezen dan nog, dat zij bij iedere letter den hals zullen breken. Indien zij er dan eindelijk over heen gekomen zijn, dan wisschen zij zich het angstzweet af en — danken God voor de waarheid.

Zijn zij doctoren? Ik ook. Zijn zij geleerd? Ik ook. Ik kan de Heilige Schrift lezen; dat kunnen zij niet. Ik kan bidden; dat kunnen zij niet. En om 't nu maar eens te zeggen: ik ken hun eigen dialectica en philosophie beter, dan zij met hun allen. En is er één onder hen, die een voorrede of kapittel van Aristoteles goed verstaat, dan wil ik mij laten jonassen.

Ik bid, dat men mijn naam verzwijge en zich niet luthersch, maar christen noeme. Wat is Luther? De leer is toch niet van mij? Zoo ben ik toch ook niet voor iemand gekruisigd!

Dwaalleeraars zijn erger dan vrouwenschenders.

Uit het Evangelie en de goddelijke waarheid komen duivelsleugens voort; uit spijze vuiligheid, uit Luther Münzer, wederdoopers en andere valsche broeders.

Erasmus zal wel, gelijk zijn portret zegt, een listige, sluwe man zijn, die God en godsdienst bespot. Hij gebruikt wel mooie woorden als: de lieve Heer Christus