is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN RCHO VAN LUTHER'S WOORDEN.

gezonde lieden geweest zijn, die leefden van vruchten en wortelen en hadden daaraan eten en drinken. Ik geloof niet, dat Adam smaak had in patrijzen, maar dat hij zich geneerde met ooft en vruchten, die hem veel beter zullen gesmaakt hebben, dan al dat gestoofde en gebraden vleesch.

Treurige menschen moet men met eten en drinken verkwikken. Maar voor iedereen is daarom deze remedie niet raadzaam, vooral niet voor jonge lieden. Maar mij ouden man kan een frissche dronk de aanvechting verdrijven en een gezonden slaap geven.

Wanneer ik predik, dan zoek ik de onderste lagen der hoorders op, zie niet naar de hooggeleerden en gestudeerden , van wie er misschien een veertig zijn, maar naar den grooten hoop jongelieden, kinderen en dienstboden , waarvan er honderden of duizend aanwezig zijn; voor hen predik ik dan, naar hen richt ik mij, zij hebben het noodig. Willen de anderen het niet hooren, de deur staat open.

De Heer stelt ons de creaturen ten voorbeeld, dat wij niet zouden zorgen. Want als de vogeltjes over ons heen vliegen, dan mochten wij wel den hoed voor hen afnemen en zeggen: mijn waarde hooggeleerde, ik moet erkennen, dat ik de kunst nog niet versta, die gij al kent.

(Begin eener preek): dewijl ik wegens lichaamszwakte niet zoo heel zeker ben van mijn hoofd, zoo wil ik heden niet de geheele leer ontvouwen, maar door Gods genade bij den tekst van het evangelie blijven. (Slot dezer preek): morgen, geliefde christenen, zult gij zoo het God belieft, verder hooren. Kan ik 't niet doen, dan zullen anderen het doen, die 't beter kunnen dan ik, hoewel zij die eer niet willen hebbeD. Dit is voor