is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ENGELSCHE LIEDERENSCHAT.

Hymn 215.

Op d' enge donkre wegen

Met d' afgrond aan mijn voet, Is 't Goddelijke Zegen

Die al mijn gangen hoedt. Al acht ik mij verloren

Te zwak om voort te gaan, Hij die mij heeft verkoren

Voert mij naar 't eind der baan.

Al wil ik Hem ontvluchten,

Bekoord door aardschen lust, Hij trekt naar reiner luchten

Mijn hart, door vrees ontrust, Hij ziet mij dwalen, zinken

In slijkmoeras en poel, Maar doet Zijn stem weerklinken,

Die spreekt van hooger doel.

Gij ziet mijn tranen vloeien,

De tolken van mijn smart, Gij voelt mijn wonden gloeien

O Godlijk Vaderhart! Gij die den nacht doet wijken

Voor 't lieflijk morgenrood, Laat mij Uw liefde blijken

Ook in den jongsten nood.

Gelijk bij lentezonne

De leeuwrik juublend stijgt, Gelijk naar koele bronne

De moede pelgrim hijgt: