is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

gelies, de verzoening over J. C. teweeggebracht. Hieruit vloeit voort, dat ik dezen bundel onbevredigd uit de handen leg. Het Evangelie wordt hier gemist.

Toch is 't mogelijk, dat ik op een goeden dag mij zet tot de vertaling van „wer liebt verschwende allezeit", want treffelijk drukt die leerrede een echt-christelijke gedachte uit, en wie zóó preekt komt, naar wij hopen, eenmaal dichter tot het middenpunt des Evangelies, Jezus Christus en dien gekruist.

Dr. Joh. Theod. v. d. Kemp , de apostel van Zuid-Afrika, na honderd jaren herdacht door W. van OoSTEEWUKBruin. Utrecht, C. H. E. Breyer, 1896.

Met genoegen zullen velen ongetwijfeld deze levensschets, welke is overgedrukt uit het Nederlandsch Zendingstijdschrift, lezen of herlezen. Zij is boeiend en vloeiend geschreven, en stelt ons het beeld voor oogen van een allermerkwaardigst man, die verdiende na honderd jaren herdacht te worden. Wij bevelen dit geschrift hartelijk aan.

Stemmen uit de luthersche kerk in Nederland. Driemaandelijksch tijdschrift, enz. 2e jaarg. 2e afl. Amsterdam. Dalman en Nolthenius. 1896.

Een stuk van C. F. Westermann over Wichern en de Inwendige Zending; van Dr. J. W. Pont over Kierkegaard, voorts een Driemaandelijksch overzicht en boekaankondigingen vormen den inhoud van deze aflevering. Wij verlangen naar 't slot van: „Onze Christelijke rustdag."