is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP D-EN ZENDINGSARBEID.

Hier laten zich geen vaste regelen geven. Die gaven van schrijven bezit wijde hare pen aan een werkje, dat belangstelling in de zending kan wekken. Zij bedenke hoeveel een goed geschreven boek als de Negerhut heeft uitgewerkt tot vrijmaking der slaven. Maar het zal studie vereischen. Om een zendingsverhaaltje meer is het niet te doen. Wie kinderen opvoeden kan bedenke, hoeveel zendelingskinderen moeten missen, wier ouders hun eigen kroost moeten achterlaten om heidenkinderen als hunne eigene aan te nemen Zou ook niet menige zendingsdirector blijde zijn, als eene vaardige vrouwelijke hand hem in zijne drukke correspondentie te hulp kwam ? Daar was meer te noemen, daar is meer te doen. Gelukkig de vrouw die heeft ingezien, dat het visites en antimacassers maken — zooals ik 't eens hoorde samenvoegen, — weinig verheft en het ledig staan aan de markt der wereld ook de beschaafdste, ook de rijkste niet kan versieren; dat arbeid altijd adelt, meest als die geschiedt in den dienst van Gods koningrijk.

Laat ons dankbaar zijn, dat er zusters gevonden worden, die zich tot den arbeid der zending willen leenen. Ik heb vrouwengekend, zegt Chrysostomus, die verwijfd waren, haar tijd verbeuzelden, haar leven sleten op den divan, in vadsige rust, die van niets wilden weten dan zich te kleeden en te verkleeden. Ik vrees dat dit woord op sommigen ook in onze dagen van toepassing is. Of, als 'tgeen rust is, dan is 't bezigheid, die velen in den weg staat; bezigheid, waarbij wij 'tdruk, o zoo druk hebben met dingen, die nooit beoordeeld worden door

1) Op bovengenoemde jaarvergadering werd terecht gewezen op het schoone voorbeeld daarin reeds sinds jaren door eene christelijke zuster te 's Gravenhage gegeven.

Stemmen v. W en. Fr. 1896. 52