is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

overvloed van koorn onze vruchtbare akkers doet dalen in waarde tot een spotprijs. Een stroom kan een tijdlang buiten zijn oevers treden, en menigen akker veranderen in een plas — op den duur keert hij terug, en het bedolven land komt weêr boven.

Wanneer dat wezen zal, weteD wij niet. Wij leven zoo snel, en alles kan onverwacht een keer nemen. Door geweldige en onnatuurlijke middelen brengt men zeker geen duurzame genezing te weeg. Eerlijkheid, degelijkheid, wakkerheid vermogen meer dan wetten en maatregelen. Al zien wij op het oogenblik niet, langs welken weg de beterschap komen kan — meermalen is zij, in slechte tijden, ingetreden, en „de menschen zeiven wisten niet hoe."

Aan allen, die lijden onder den druk der omstandigheden, ook aan beheerders van kerkelijke goederen, aan predikanten, wier inkomsten uit pastoralia bestaan, aan onze degelijke landbouwers, aan bezitters van landerijen en hoeven, die hun inkomsten van jaar tot jaar zien minderen , betuigen wij bij dezen onze oprechte deelneming. Eaad kunnen wij hun niet geven, ook niet den raad, om lid te worden van den Boerenbond met zijn geestelijke adviseurs, en met den heiligen Isidorus (indien ik mij niet vergis) tot patroon — maar wel hoop ik van harte, dat zij, bij aanwending van alle eerlijke en verstandige maatregelen, bovenal vertrouwen zullen op God. Hij leidt in de diepte, maar om er uit te verlossen.

Op het Binnenhof (ik kon er mij gedurig van overtuigen) is het in deze maand buitengewoon stil geweest. Toen de Eerste Kamer was uiteengegaan, en meer dan één minister de residentie had verlaten , scheen het Binnenhof een kerkhof, en akeliger dan ooit was de indruk, dien er de magere fontein te weeg bracht, welke de kunst-