is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van KEMINK & ZOON, over de Domkerk, te Utrecht,

GUY CARLISLE

EEN ZANG ÏAN GELOOF EN ONGELOOF

door

Gr. HULSMAN. Ing. f 2.25. — Geb. f 2.90.

Ik heb dit gedicht met klimmend genot gelezen. Eerst boeide het mij niet; maar al verder komende „pakte" 't mij, en aan 't slot was ik er geheel en al door ingenomen.

Wat den inhoud aangaat: een warme Evangelieprediking, zóó ernstig, zóó ontdekkend, zóó vertroostend, dat ik den Heer dank dat Hij ons in onze materialistische dagen ook dit boek geschonken heeft.

Een strenge, zedelijke ernst, ademt u uit dit gansche gedicht met zijn vijftig zangen tegen, en verkwikt u de ziel. En is zulke lectuur in onze dagen niet noodiger dan brood?

Dr. J. H. Gunning J.Hz in Pniël van 9 Febr. 1895.

ERNST en SCHETS. Poëzie van

G. HULSMAN. Ing. f 1,50. Geb. f 1,90.

Wie zich scherpe satyre als „de Leidenaar" of „Distanzritt" moet aantrekken, die mag er gerust boos om worden. Licht slaat dan zoo'n woord een angeltje in 't geweten. De vorm dezer korte, meestal zeer actueele versjes is doorgaans gelukkig.

Dr. J. H. Gunning J.Hz. in Pniël.

STILLE UREN. Liederen en Overdenkingen op den weg des lijdens, door B. J. Adbiani. Tweede druk. Gebonden { 1.20.