is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons eigen tijdschrift, 1928 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DNSEIGENTyDSCHRIFE

geïllustreerd maandblad onder leiding van gerh, van dijk

FEBRUARI 1928

UITGAVE DER FIRMA C. J. VAN HOUTEN & ZOON, WEESP redactie-adres: gerh. van dijk, rokin 123, amsterdam-centrum

Voor toezending van alle bijdragen, stukken, illustratiemateriaal, brieven, boeken, bewijsnummers, recensieexemplaren, enz.

Men wordt verzocht voor eventueele terugzending van ongevraagde bijdragen de noodige postzegels in te sluiten administratie-adres: firma c. j. van houten & zoon te weesp Uitsluitend voor administratie en publiciteit.

„Ons Eigen Tijdschrift" verschijnt maandelijks. Voor geregelde verbruikers van Van Houten's Cacao gratis. Zie de advertentie op pagina 3 van den omslag.

■ INHOUD: B

Kunstbijvoegsel: LARIKS. Naar een lithografie van Mej, W. Cambier van Nooten. HET LAATSTE UUR door Henri van Booven. Met een teekening van

W. Heskes 97—101

BIJ „DE BOOM" VAN HERCULES SEGHERS door Henri Bruning.

Met een reproductie van Sehgers' ets 101

IETS OVER DE OUDE WALVISCHVAARDERS door Willem Eland.

Met zes afbeeldingen 102—104

HOFJESGEBEUREN door Diet Kramer. Met een teekening van W. Heskes 104—109 SCHEEPSPRAET door Johan Briedé. Met zeven teekeningen van den

schrijver 110—112

MARSEILLE door W. M. van Eek—Van Nooten. Met vier foto's 113—114

DE ZANGERS. Gedicht van Dr. Edw. B. Koster 114

OCHTENDLIED. Gedicht van W. L. M. van Leeuwen 114

„ZE BENNE HEET" Naar een fotografie van D. F. Eberhardt ....... 115

OUWE JAPIE door J. G. de Haas. Met twee teekeningen van G. van

Raemdonck 115—ny

AVOND WAAIEN. Gedicht van Jacques van Broekhuizen n7

DE MOLEN. Gedicht en houtsnede van David Tomkins Il7

ONZE DAGELIJKSCHE OMGEVING door Jan Lauweriks. Met vier foto's 117—120

VOOR ONZE KINDEREN 121—128

DIK DE BUL EN KLEINE PRUL OP REIS. Kindervers van Jeanne

Koning—Coeterier I2I

DE GOUDEN VIOOL door A. W. v. E. Met teekeningen van Nora Schnitzler 122 123

DE KLEINE ELEONOOR EN HET ONDEUGENDE PRINSESJE door

Jeanne Houtzager 123—124

DE VOS EN 'T KONIJN door S. de Beer. Met teekeningen van Freddy

Langeler • • 125—127

SPIJT. Kindervers van Anna Sutorius I3?

VOOR VRIJE UURTJES I2g