Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIE. DISTRICT. .tiRONDISSEMENT. GEMEENTE.

De benamingen van onderdeelen eener gemeente z _ n 'usschen () geplaatst.)

1.

I Aard der school.

O.penbare — B.ijzondero.

Gemiddeld cijfer der schoolbevolking in 1897 (gem. cijfer van het aantal os leerlingen die op 15 Jan., 15 April, 15 Juli en 15 Oct. als werkelijk schoolgaande bekend stonden).

Gemiddeld cijfer van het aantal leerlingen die op 15 Jan., 15 April, • 15 Juli en 15 Oct. 1897 werkelijk in de school aanwezig waren.

Aantal klassen (of afdeelingen) waaruit de school bestaat.

Aantal leerlingen, die in 1897 de school hebben verlaten, met de bedoeling verder

t

Jf na het geheel doorloopen van de

School- ü> •

geld 11

per a »

jaar ïf§ ^ 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e

- f (laag-

'° ° klasse klasse. kla8ae- klasse, klasse, klasse, klasse, klasse, klasse, o

6. '

Haarlem j B. ! 285 244 267 225 i 10 f 7.20 l „ 0 jis.ji 221 1 J • _ 2 91 8 6 3 4 8 5 1 II

B. 72 32 70 30 : 0 50.— „ a L ' a „ B 1 0 I 7 2 „ „ „

! B. : 247 0 ! 238 0 ! 0 12.— , „)„10!l0i3 0 22 0 „ » „

| B. 122 128 113 114 j 6 12.- - „ . „ a ,2 ,0'4 4 & 0 „ „ „

" B. 200 /66 188 155 \ 6 7.20 , „ a „ ; 1 3 ! 4 3 16 /0 a , %, „

" B. 132 /32 124 .20 ; 7 kosteloos „ a L » » " a > 0 0 2 7 17" /0 „ „

" B. | 84 / 83 1 | 6 400.— • , „ „ „„in „ a 1 » »

" '. B. ' 29 12 I 27 /|T6 12.— „ 1. |a » „ j 0 i 9 _ ' | -•, ,

. . . . B. i 85 703 | 80 00 • 6 'kosteloos! „ „juin „ ! 0 / n „ „ „

" \- B. : 474 0 ! 454 0 ! 6 j 4.80 a 1 « 1 0 2 0 7 0 13 0 I 27 0 , „ „

B. | 85 0 | 83 0 i 7 25.- . „ [ - „ 1 \ Q . „ 3 0 4 0 „ „

B. 3 752 2 740 6 | 80.- ! „ » " , „ „ „ „I .

B. j 0 542 I 0 574 I 3 24.- „ 0 75 ! 0 33 \ 0 32 j „ „ „ „ ! „

" B. ' 0 545 1 0 537 j 0 j 60.— „0/ „!„|0 3 0 30 0 23 „ „ a

B. ! 0 55 i O 52 ! ?j 3 60 1 ■ „ 0 3 » „ ! „ j, » . „ .

" B. | 4 75 I 4 75 j 6 j 100— J „ a "j » - a a ■ » a a

Haarlemmermeer (Hoofddorp) . B. 71 55 l 64 40 6 9.60 „ „ „07,145462

(Nieuw-Vennep) B. 74 73 67 65 ; 0 ' 12.— j „ „ „ 1 0 0 3 \ 0 7 „ „ „ „

(Alsmeerdervveg) B. 47 53 40 45 8 9.60 I „ „ ) 1 0 , 1 0 2 / 4 / „

Heemstede B. ; 52 50 46 44 6 7.20 :„ „ „ „ 27 3 2 27

Velsen B. 76 78 71 70 6 9.60 |„ „1010326436 „ » ' „

Arrond. Alkmaar.

Akersloot O. 28 22 ! 25 77 | 6 J 4.- „ „ „ „ „ 3 3 „ j „

(Koogerpolder) . . O. 32 47 30 37 : 0 i 4.- | „,„ j „ „ | 0 7 1 7 „ „

Alkmaar O. ' 0 34 . 0 78 9 40.- ! „

O. ! 186 706 182 700 V ! 24.— D ƒ , . „ „100242! „

' O. ! 132 52 1 126 77 1 6 : 5 20 | „! 1 o ! 1 0 0 7 1 0 2 0 „ „ I „ „

O. i 176 18O 168 722 6 5.20 i B|l2 l(_2_.i3 6 4|7 75 „ „ „

O. 218 700 211 775 | 6 kosteloos; 10 10 „ 2 7 | 8 4 I 13 75 I 17 73 „ „ „

O. ! 138 05 i 128 34 ' 6 | id. j 0 7 „ 0 7 1 5 i 0 3 : 5 5 I 8 4 „ „ „

Bergen Q. I 11% 79 104 72', 6 2.40 j „ „ j „ 1 0 j 12 72 | 2 2

Broek op Langendijk. ... O. | 31 35 31 35 1 6 12.— j„ „ „ „101240 „ „ „

Castricum O. ; 111 772 102 703 6 : 4.- j „ „ „ 2 2 | 4 70 H 0 ,l i 2

Egmond Binnen (Egmond a/d

Hoef) ... O. | 59 57 55 53 6 2.40 „ „ „ 1 0 3 2 \ 2 7 \ „

O. 54 53 : 49 50 ^ 0 ! 2.40 j„ „ \ „ 0 2 \ 1 2 '< 4 0 \ * 2 „! „

Egmond aan Zee O. 226 703 : 209 737 0 j 2.40 „ 1 , 0 7 5 2

Heemskerk O. i 141 76 131 75 0 4.— „ a ] a 0/12 0|6 1 \ 9 / „ ! „ „

Heerhugewaard O. 64 61 64 67 7 ; 2.40 . . „ 8 ,/ 2 . 2- 8 2 3 2 „ „

O. ! 45 53 : 41 47 7 2 40 „ „ I „ a" - ' % 0 | 2 8 0 „

O. I 40 30 35 23 V ! 2.40 a „!„ „I a f 0 Ö 2 i S\

O. 56 57 47 43 T. 2.40 •„ B I « ? 8 , 0 2 0 / 6 2 „

Heiloo O. j 142 /07 123 flff 1 6 2.40 :„;„ „ „ 02!469 /4

Koedijk O. 66 49 65 47 > 7 2.40 „ „ „ a 2 0 0 / 1 0 6 0 a

Limmen O. ; 73 74 68 00 6 2.40 „ 201 / 0 2 3 0 5 0 7 5 „ „ „

Noord Scharwoude O. I 45 44 44 42 0 4.80 „ „ „ „112 3 / 62 „ „ „

Oterleek O. 18 35 17 33 8 3.60 „ B „ a 1 • 0 1 ■ 0 . S 0 „

(Noord Schermer) . . O. 21 27 21 27 0 3.60 „ „ „ i . 0 2 2 / . „

Oudkarspel O. 87 37 84 32 ! 7 ; 2.40 „ 0 / ' , ,' ." I 0 2 1 0

Oudorp O. ] 78 64 75 67 ! 6 3.60 „ „!„io!l24012 „ „ „

St, Pancras O. 61 77 57 68 \ 6 j 2.40 „ „102/1/ 2402 „ „

Schoorl O. 58 40 52 36 1 6 2.40 „ „ a 0 / 1 / . 1 / 1 4 „ „

(Groet) O. 42 42 41 33 1 2.40 „0/ „ „ 10,020324 „ „

Warmenhuizen O. ! 102 66 99 64 4 2.40 „ „404 // 33|„ „ „ .

(Schoorldam) . O. 10 27 10 70 6 ; 2.40 „ „ | „ „ „ I 1 0 „ „ „ Zuid- en Noord-Schermer (Driehuizen) O. 26 76 , 26 73 ! 6 2.40 „ „ „O/i„|2010 „ „ „ (GrootSchermer) O. 54 45 84 45 t> 240 „ „ „ „ ! 3 / [ 2 0 1 4 „ „

Ziiid-Scharwoude O. 89 //0 85 /08 6 2.40 „ „ „J255425 „ „

Akersloot B. 56 60 55 63 : 6 i 7.20 „ a 1 0 ' . 43 2 0 „ , -

Alkmaar B. 83 52 80 45 G 12.— „ „ „10 202317 „

„ | B. ! 335 0 : 315 0 6 9.60 „ „102013080 10 0 „

B. 0 353 0 334 4 1 24— „ 0 2 0 4 0 20 0 4/ „ „ „ „

Broek op Langendijk . . . . ' B. 116 97 105 00 8 1 10.40 „ „ „ n „ 303/4412 „

Heemskerk B. 0 133 0 / 27 6 1 2.— „0/ „0202040 /4 „ „ „

Warmenhuizen B. 17 0 13 0 3 I 5.76 „„»„„ „ „ „ „ „

Arrond. Helder.

Anna Paulowna O. 40 37 89 27 8 6.— 0/ „ „1/1/2/22

„ (Kerkland). . O. 57 67 52 67 6 0— 0 / „ 1 / 4 / 3 4 1 4 „ "

|

Sluiten