Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVUE DER SPORTEN.

IOI

't werd stil geneuried en deed dan aandoenlijk aan. De Padvinders!

Ik zwaai m'n sportpet ter huldiging der dappere knapen.

Verder waren er dames — zou ik ze vergeten — die de hei op charmante wijze hebben weten te stoffeeren.

De aankomst te Venlo per auto van Le Lasseur, welke vlieger

langen tijd oponthoud kreeg, maar toch nog te Soesterb

Toen hebben we de vliegers zien aankomen. Van 't verre Luik zijn ze komen aanzweven langs de groene boorden van de Maas, zijn ge¬

daald in Venlo om weer op te gaan en ter grijze

bisschopsstad toe te vliegen, 't Werd wel heel even ernst en we stonden weer met onze onuitgeslapen gezichten, in plooi van verbazingen bewondering, stom te staren naar den horizont in 't zuiden. Dan kwam daar plots 'n stip en dan namen we

kijkers, gingen weddenschappen aan of 't er een was of dat 't er

geen

tot

te Echt en panne was,

erg arriveerde.

we kiekjes. Le Tour nu won 'n Hollander.

Een Hollandsen succes te Parijs.

Dagelijks wandelt men in Parijs. Eenmaal jaarlijks wandelt men om Parijs. Le Tour de Paris. En of zoo'n wandelwedstrijd belangstelling wekt! Nooit schrijven wij er over. Nooit gaven de Paris is aardig — meer niet. Maar L'Auto noemt hem Schotte de La Haye.

Weymann's Nieuport-eendekker te Venlo geland en bestormd door de officials.

m was, en dan al weldra kwam de oplossing, werd de stip klein insect, teekende 't karkas van 't vlieetuic zich af tetren

de gaafblauwe luchten.

Lr was dan belangstelling bij de menigte, men schoot, chronometreurs stonden klaar. Het toestel kwam nader, wie zou 't zijn ?

Een eendekker, maar van wien ?

Als dan 't gesnor van den motor doordrong, als 't gegons ging hoog over onze hoofden, wisten we, dat er weer een geslaagd was de reis van Luik naar 's Neerlands hoofdstad te volbrengen. Bij de landing gejuich, hulde, gedraag op schouders, gegeef van kransen, geintervieuw.

Zoo hebben we ze afgewacht alle veertien, we hebben gestaan van 's morgens tienen tot den volgenden dag twaalven. Toen waren ze binnen.

Geestelijk voedsel te over, pittige gekruide gesprekken, bonte, jolige, dappere levendigheid, verlekkerd optimisme.

's Avonds was er feest, altijd feest. We leefden Fransch d. w. z. laat. Negen uur diner en dan nog wat muziek en dans en om 12 uur naar de tenten. Daar lagen we ons moe te lachen, in slaap te giechelen.

Er was een lied, een luchtbed, een lied vol geheimzinnige merkwaardigheid, een lied, dat blij en weemoedig klinken kon ....

En vermelding is thans nood'g. Een nieuwe athleet in de gelederen, 'n Welkom van onzen kant. M'sieur Schotte P. F.

Cinéma Pathét 't Werd gejoeld en 't klonk dan in-juichend,

Vidart, de tweede aankomende vlieger te Venlo, staat, voor zijn vertrek naar Soesterberg, de kaart te bestudeeren.

C. Houttuin & Co., Arnhem.

Sluiten