Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVUE DER SPORTFN.

835

AERO-INDUSTRIE

Technische Handelmaatschappij Kruiskade 6A, ROTTERDAM ïfAfti00ER°"

Motorbooten, Vliegtuigen, Automobielonderdeelen, Materialen en Instrumenten.

ze op verfoeilijke manier. En al wordt hel tenslotte dan weer pais en vreé, al ?ioodl ze het meiske op de thee, dit is alles larie en zoethouder.ij, en de praktijk toont weer de bitsheid van tante tegenover de jongere.

Nu zal tante er weer voor zorgen, d7t de voetballers aan Athletiek gaan doen. Dat is mooi van tante. Maalais men dan tegelijkertijd een invitatie thuis krijgt voor een steden-ivedstrijd Amsterdam— Weenen, georganiseerd door den A'damschen Voetbal Bond, een kamp, waarvoor de N. V. B., casu quo tante, toestemming verleende, dan krijgt men buikpijn van dit opdringen van zweet-voetbal. Dd. 15 Juli vindt die wedstrijd plaats, en tante acht 't

maar wal zoetjes, dat ze van een wintersport een jaar-sport heeft gemaakt.

Dit slechte voorbeeld van tante volgen de neefjes, de kleuters, die niet beter weten, of wat tante doet is wel gedaan. Ik woon in een dorp. Daar huist een voetbalclub. Een enthousiaste I Het enthousiasme is zoo groot, dat de menschen in den zomer nog voetbalwedstrijden spelen, en zelfs voor de maanden Juli en Augustus passepartouls verkrijgbaar stellen. Zooals het hier is, is hel schier alom in deze dierbare contreien. De tijd, die zoo bij uitstek geschikt is voor Athletiek, wordt gebruikt voor hel bruine monster. De Athletiek, die zoo bij uitstek geschikt is voor den voetballer,

kijkt men met geen knipoogie aan. Het is treurig!

Maar aan tante, de koppige, huichelachtige iante, is de schuld.

Ze kan straks, wanneer nichie weer jarig is, voor de zooveelste maat heur mooiste kleed aantrekken, op visite gaan, en het mummelen: wat ben je toch een schat en wat doe je veel voor de sport! En van de visite loopt ze naar een voetbalwedstrijd, en dit terwijl de musschen uit de goot tuimelen.

Tante is een schrok-op, een dikke, vette dame, die een vermageringskuur van noode heeft, wil ze weer 'n tikje sympathiek voor den dag komen. Au ril je van haar ziüaarlijvigheid7

BOB.

Op deze bladzijde publiceeren wij nog een snapshot van de Pro Patria-races. Men ziet nl. den start van de 3500 Snelwandelen Internationaal, door den Berlijner Swab gewonnen voor den Duitscher Muller en onzen landgenoot Schotte. Schotte, dien men geheel rechts op de kiek ziet, wist beslag te leggen op de 1500 M. Snelwandelen Nationaal, en verwierf zoodoende het Kampioenschap van Nederland.

Amstel - Buitenboordmotoren

één cylinder 2% PK. twee cylinder 31/, P- K.

met keerkoppeling en hoogspannings- met keerkoppeling en hoogspanningsmagneet, magneet (de motor demonteerbaar).

Alle onderdeelen ook «oor andere merken buitenboordmotoren voorradig. MODERNE REPARATIE-INRICHTING.

AMSTERDAMSCHE VER ZINKER IJ.

AFD. AUTOMOBIELEN EN MOTOREN.

Jaagpad a/d Omval Tei. zuid 4214 AMSTERDAM

Sluiten