Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD/DE REVUE DER SPORTEN

DONKER VOETBALHOOFDSTUK DAT MEER LICHT VERDIENT!

DE AFFAIRE Bakhuys

IT.

DE VENLO'SCHE PERIODE

I n het vorig nummer was als laatste geïnterviewde in onze Bakhuys-reportage aan het woord de V.V.V.-voorzitter, dhr. J. W. A. van Daalen. Dhr. van Daalen vertelde hoe hij met Bakhuys kennismaakte tijdens een lichtwedstrijd te Rotterdam waar B. als toeschouwer aanwezig was. Bakhuys informeerde of er voor hem in Venlo niets te verdienen was. In een sigarenwinkel? Daar viel over te praten. In Venlo terug wendde dhr. van Daalen zich als vertegenwoordiger van V.V.V. tot een commissie uit de burgerij, waarvan V.V.V.'s eere-voorzitter, dhr. Buskes, de woordvoerder was. Onze reporter vervolgt hier zijn onderhoud met dhr. van Daalen.

ÏÏlet RaOAuyA de eeUie kt&Mje (tinneng,ew-cuide£d

„L^/e commissie uit Venlo's burgerij moest zeker voor he' geld zorgenV'

„Dat ging buitengewoon vlot. Er kwam 2200 gulden binnen van menschen, die deels uit liefde voor V.V.V. deels in het belang van Venlo groote bedragen schonken in een fonds ter exploiteering van een sigarenwinkel, waarin Bakhuys als „zetbaas" zou komen. Men mag het misschien vreemd vinden dat Venlosche notabelen elk bedragen van eenige honderden gulden stortten in een fonds, waaruit ze het naar alle waarschijnlijkheid nooit zouden terugkrijgen, maar dan moet men niet vergeten, dat de kans om V.V.V.'s verloren plaats in de eerste klasse terug te winnen zonder een goede versterking van het elftal vrij klein is. Er zijn in het Zuiden drie tweede klasse-afdeelingen, waarvan de kampioenen met nummer laatst der eerste klasse spelen om één plaats en dus slechts 25% promotiekans hebben. V.V.V. is bijna steeds kampioenscandidaat, ook thans, want door het winnen van een protest tegen Helmond stonden we op den rustdag wegens NederlandLuxemburg slechts een punt op den leider van onze afdeeling achter, zoodat we naar mijn stellige overtuiging met Bakhuys in onze ploeg dit seizoen de eerste klasse zouden zijn binnengewandeld. Dit begrepen de leden van deze commissie ook en daarom stortten ze elk groote bedragen in het fonds."

We merken daarbij op, dat eenige jaren geleden Bakhuys ook Z.A.C. hielp om de eerste klasse binnen te wandelen doordat het elftal na zijn overkomst uit Indië 50% beter ging spelen dan tevoren in de tweede klasse.

IN DE DAGEN VAN DE ENKELBLESSURE

9.tt de queue om öLyaAen. te, „trio-yen" êuw-fien

„t^aar was U, na de ervaringen met Bakhuys als Haagschen sigarenwinkelier, niet bang dat hij ook in Venlo zou falenV'

„Nee", was het positieve antwoord van den heer Van Daalen, „in zijn Haagschen sigarenwinkel ontbrak alle controle, in Venlo wilden we van den voetballer Bakhuys een mensch maken door hem, onder goede controle, een positie aan te bieden in een sigarenwinkel, waarin hij een ruim bestaan kon vinden. Uit het fonds van 2200 gulden werd de installatie van den sigarenwinkel bekostigd, aan Bakhuys zelf werd geen geld gegeven, hij zou er moeten komen van de ontvangsten in zijn winkel. De geruchten, dat we hem ook een zeker percentage van V.V.V.'s recettes zouden willen gaan uitkeeren, zijn volkomen onjuist. Dat had hij niet noodig, want zijn sigarenwinkel liep geweldig. Hij had in het begin een omzet van circa 500 gulden per week, de heele elite van Venlo kocht bij hem het rookmateriaal en op sommige dagen moest men queue maken om bij hem sigaren te „mogen" koopen. Op zijn slofjes kon hij 100 gulden per week verdienen en als hij zijn plicht gedaan had, zou hij er een levensbestaan in gehad hebben. Hij deed echter zijn plicht niet, verteerde meer dan hij verdiende, zoodat de noodzakelijke winkelvoorraad niet werd aangevuld, terwijl zijn vrouw haar broer in de zaak haalde om Bakhuys z.g.n.

te assisteeren, maar met het resultaat, dat het publiek in den winkel door Bakhuys' zwager geholpen werd en niet door den voetballer, om wien men gekomen was."

5.ft p£aaU u-cui een Piuidiuitig,:

In Venlo was dus een commissie van notabelen, die er geld voor over hadden om hun stad aan een eerste klasser te helpen zonder zich verder met de interne aangelegenheden van de voetballerij te bemoeien. De heer van Daalen zou voor de uitvoering van die eerste klassevoornemens zorgdragen.

„Toen ik met Bakhuys in zee ging", bevestigde de heer van Daalen zijn eerste woorden van ons gesprek, „kende ik de amateursbepalingen niet. Mijn eerste gevoelen was: als we Bakhuys een goede betrekking geven, komt hij wel. Ik vind het heelemaal niet erg om een goed voetballer een bestaansmogelijkheid te verschaffen, waarvan deze — als hij verstandig is — gebruik kan maken. De amateursbepalingen van den K.N.V.B. zijn verouderd, het beroepsvoetbal is in ons land toch niet tegen te houden, ik ben er rotsvast van overtuigd, dat Nederland vóór 1940 het beroepsvoetbal zal hebben *) Mijn poging om door middel van Bakhuys aan Venlo een eerste klasse-club te schenken zijn mislukt, maar voor hetgeen

*) Daarover kan men met den heer van Daalen van opinie verschillen! — Redactie.

5

Sluiten