is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een reis van Paters Bollandisten door Limburg in 1660.

ITT^^TTi ET vol&ende fragment is genomen uit het '

I | Latijnsche Dagboek van den Eerwaarden Pater

II Papenbroekius, door vriendelijke bemiddeling ILL^^Il^l van ons medelid, den Heer H. Versterren ter

inzage verkregen van een lid der Belgische Ordesprovincie van de Sociëteit van Jezus en vertaald door wijlen den Heer Jos. Luyten te Roermond, die deze taak eenige weken voor zijn dood voltooide.

J. H.

De Reis naar Rome van de E.E. P.P. Godfried Henschen (a) (Henschenius) en Daniël Papebroeck

(b) (Papebrochius) in 1660. Donderdag 22 Juli. (Vertrek uit Anhverpen.)

25 Juli, Zondag, was het weder meer opgehelderd. Wij hebben de H. Mis gelezen te Weert. Daar is een kerk met drie beuken van gelijke hoogte. Zij is bepaald ruim van aanleg en fraai van bouw. Naargelang van de stad is ook het Raadhuis een schoon bouwwerk. De vóóren achtergevel ervan zijn gedeeltelijk van hardsteen en gedeeltelijk van brikken; 't is een constructie van nog