Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 ■

dat diejhenige, die oever der Rouren sytten off wonnen, der stadt Ruremunde naher gelegen sein dan Lynne unnd derhalven liever to Ruremunde dan tot Lynne faren sollen, then waere dat sy den merckt better funden, tweilck wy niet en hoepen, so in al wege die stede better merckt halden dan die dorper und nihemantz ferlandz *) begert te trecken, der in der nahe sein gerief finden kann.

Dat hiernboven gesacht wurt, dat die naronge to Ruremunde slap unnd niet wie furhin etc, sagen dairop und antworden, dat in onser macht niet is noch ons te verwyten, datt die narongh geschweckt und niet wie furhin onderhalden, so ons als neestgesettenen vill better unnd liever, dat koepmanschap und naronge in der stadt onderhalden dan dat dieselve afnympt, derwegen tot onsen leidtwesen, dat die burger, die die stadt ontruympt und ontwycken, niet aldair gebleven unnd die naronghe und koupmanschap gemehert unnd onderhalden. Und dairuit en folgt niet, datt die van Ruremunde behueren te clagen noch dat jhemant ire conclusien nae beheurt ons dairinne insperronghe te doin, sunderlich want ons die bruecke niet alleine geconsenteirt en is, dan op dieselve tot ire onderhalt gegoent unnd gegeven van elcken perde, die dairoever faren und koemen sullen, ein aldt moerken, dairvan einen knapen unnd honne te halden und vort die bruecke te onderhalden 2), unnd mit den furbehalt, dat der her van den lande jairlicx synen behuerlicken tsyns und capuin, vort geleidegelt3) ongeschwecht behalden solle; willich

1) in de verte.

2) Wat hiermede bedoeld wordt, kan ik niet zeggen. Honne is de titel van eenen rechterlijken ambtenaar.

3) Hierover bevatten de aanwezige rekeningen van den rentmeester van Montfort het volgende :

1461/62. Van den geleyde tot Vlodorp 3 1/2 grype.

1473/74. Van den geleyde tot Vloedorp geboert 4 gul.

1474/75- Dat geleyde tot Vloedorpe plecht des jairs te stain voir 4 gul.; dat en heft dit jair nyet gerentht omme des belegs wille voir Nuyss ende dat gebreck van den Coilschen.

H92/93- Van den ëeleid toe vlodorP 3 Va SreP' facit 3° s" N. B. 7 grypen = 3 R. gulden.

Sluiten