is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

18 April 1822 gehuwd met Anna Catharina Geenen geb. Gelder 24 November 1798 + Venlo 28 September 1865, dochter van Theodoor Geenen en Margaretha v. Gemmeren. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

1. Johan Leonard Hubert Messemaeckers, geb. 21 Febr. 1823 + 7 April 1823.

2. Theodoor Hubert Messemaeckers, geb. 22 iebr. 1824 + 26 November 1899. Hij was organist der St. Martinuskerk na zijn vader en huwde met Francisca Odilia

Lebens, geb. Maastricht 1819 + Venlo 30

December 1884, dochter van Peter Lebens en

Reijniers. Met hem stierf te Venlo de familie uil.

3. Hendrik Goswinus Hubert Messemaeckers, geb. 22 Februari 1824, waarvan afstammelingen woonachtig te Venraij.

4. Elisabeth Christina Hubertina Messemaeckers, geb.

27 Maart 1826.|

5. Victoria Anna Hubertina Messemaeckers, geb.

3 Maart 1829 + 27 Mei 1831.

6. Palmire Theresia Anna Messemaeckers, geb. 27 Juli 1833 + 28 April 1862.

7. Louisa Elisabeth Hubertina Messemaeckers, geb.

9 November 1842.

Carolus Fodor, Kapitein der Huzaren onder de wapenen van Z. H. Prins Ferdinand (in dienst van Hannover) huwde te Venlo den 31 Januari 1750 met Maria Elisabeth Messemaeckers, ged. 1 October 1729, dochter van Andreas Messemaeckers en Anna Maria Brouwers. Hij was eerste violist der St. Martinuskerk en ontving van de stad 15 rijksdaalders tractement jaarlijks volgens raadsbesluit van

12 April 1753.

De volgende kinderen staan in de burgerlijke doopregisters vermeld:

1. Josephus Andreas Fodor, ged. 21 Januari 1751.

Hij genoot zijn eerste onderricht in het orgelspel te