is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898. bij Haar zilveren jubileum. 1923.

Limburg, land van groene dalen, Vruchtbaar, bronrijk heuvelland, Waar de lieve dorpjes pralen Aan de Maas en bekenrand, Heeft in jubel allerwegen Vanen op den berg geplant.

Klokken beiren in de steden, In het dorp en kleinst gehucht, Luiden naar d'aloude zeden Vreugdegalmen door de lucht; Zangers zijn tezaam getreden : Overal is feestgerucht!

Ons Vorstinne geldt dat sieren, Wilhelmina al dien lof, Dankbaar wil men hoogtij vieren Voor 't geluk, dat Neerland trof. Zij wist kloek 't Rijk te stieren, Schutte Limburgs huis en hof.

Hoor, o Heer! ons aller beden : Zegen met Uw milde hand Op den plecht'gen dag van heden d'Eerste Vrouw van Nederland, Hoed Haar Rijk zoo fel omstreden Voor verderf en oorlogsbrand !

Amersfoort.

A. F. VAN BEURDEN,

Eerevoorzitter.