Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jubileum-Cantate voor de Limburgsche Jeugd.

Woorden van J. N. Snackers. Muziek van Max Guillaume.

Koor: Blijde, blanke kinderrijen

Scharen zich in fier verblijen

Heden om d'Oranjeboom. Vieren 't feest van 's lands Vorstinne 't Feest der lieve Koninginne

Juichend, juublend, vrij en vroom !

Meisjes: Limburg ook laat 't vaandel zwieren, Limburg wil Oranje vieren,

Limburg zingt met Neerland mee. (bis) Limburg eert de Koningsvrouwe, Die in tijd van ramp en rouwe

Bleef de Koningin van vree.

Hoor: Blijde, blanke kinderrijen etc.

Koor: Schoone vijf en twintig jaren

Wist zij 't schip van staat te varen

Door het woelge wereldtij; Welvaart brengend allerwegen, Geestesvrijheid, voorspoedszegen

In verjongde maatschappij. Ziet, hoe schoon het zonnig heden Schittert boven 't oud verleden

In jong Limburgs noord en zuid : 't Barre Peelland biedt zijn schooven, Schatten schenken mijn en kloven,

Rijkdom overal ontspruit.

Jongens : Wilhelmina, hooge Vrouwe,

Eedle spruit uit 't Huis Nassouwe,

Hulde brengt U Limburgs jeugd; Al haar krachten wil zij wijden Aan het heil der nieuwe tijden,

Die herschenken deugd en. vreugd.

Sluiten