is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hillenrade, Swalmen en Asselt.

Sl^^T^j an uit Roermond in Noordelijke richting voert IWJ de groote Rijksweg Maastricht-Nijmegen ons y\J|f tusschen twee rijen iepenboomen naar Swalmen. ^mJm-M\ Langs het klooster der Carmelitessen gaan

wij tusschen de huizen dóór, over de kruising met den Staatsspoorweg naar de Broekhin. De naam schijnt vreemd. Maar hij is ontleend aan eene herberg, op welker uithangbord een hen met kuikens of eene „broek" was afgebeeld. Hier woont nog een brouwer, die tevens herberg houdt. Naar „Berber in de Broekhin" trekken Zondags vele Roermondenaars, die van een niet al te lange wandeling en een goed zitje houden.

Rechts ziet men het dorp Maasniel liggen, aldus genoemd ter onderscheiding van het niet ver verwijderde Wald-niel in Pruisen. De oude kerk, aan den H. Laurentius gewijd, is door aanbouw voor een kwart eeuw vergroot. Een eigenaardig hoog oud gebouw, vroeger door grachten omsloten, is de „Toren", in het dorp gelegen. Het was een spijker of hoog opgetrokken buitenverblijf, zooals men er nog te Lomm en te Geysteren vindt. In de XVII eeuw woonden er aanzienlijke Roermondsche ambtenaarsfamilies op.

Links ligt, langs een beekje, het dorp Leeuwen, dat ook vroeg in de oude charters genoemd wordt. Bij Maasniel in het veld, aan kleine waterloopjes of in 't lage gedeelte kort bij één, liggen enkele buitengoederen, wier gewitte