is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 88 —

de zoon Frans Egon het geslacht Hoensbroech van Haag, Hoensbroech en Blyenbeck voortzette, terwijl uit het 2de huwelijk Karei, getrouwd 20 Juli 1847 met Sophia Maria Dominica von Brencken, de tak op Hillenraad voortzet. Karei had een zuster Mathilde, die een graaf von Goltstein trouwde. Van Karel's 4 zonen overleefde hem er een en wel 15. Frans Egon Rijksgraaf von und zu Hoensbroech, geb. 13 Mei 1851. Hij trouwde te Munster 7 Mei' 1878 met Hermenegilde rijksgravin Wolff-Metternich zu Gymnich, geb. 23 April 1858, overleden 30 Juni 1886. Dit huwelijk was kinderloos. Van dezen Franz Egon ging Hillenraad over op zijn neef Herman Jozef rijksgraaf Wolff-Mettemich zu Satzvey, waardoor het kwam in het geslacht der rijksgraven Wolff-Metternich. Gelijk tevoren reeds is gezegd voert Hoensbroech van zilver vier balken van keel, waarover heen een klimmende tweestaartige Jeeuw van sabel, gekroond, getongd en geklauwd van goud.

Wolff-Metternich. Het geslacht Wolff-Metternich, dat thans op Hillenraad bloeit, behoort tot het bekende geslacht van dien naam dat zijn oorsprong ontleent aan de stirps Wolff von Gudenberg, waarvan Goddart door aanhuwelijking het goed Metternich verkreeg, en zich voortaan ging noemen Wolff gend Metternich.

Wideroldus von ütensberg 1209; Guso von Gudiusberg 4 December 1265; Conradus de Gudensberg Scabinus in Kassei 28 Sept. 1295, 5 Juli 1318, 1 Febr. 1323; Werner von Gudensberg 2 Oct. 1311 en 25 Jan. 1312; Herman von Gudensberg, ridder, 16 Mei 1320; Eberhardus gen. Magnus de Gudensberg Mariageboorte 1322; Tyla Wolff von Godenberg en Frederik von Hertinghausen 1388; Ludolf Groppe von Gudensberg Katharienendag 1388; Werner en Wolff