is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 39 —

von Godenberg, neven, 1429, Woensdag na Palmzondag; Arnt Wolff von Gudensberg, ridder, op Itter in Hessen. Van zijn oudsten zoon stammen de Wolff von Gudensberg in Hessen, wier geslacht is uitgestorven. Een jongere zoon van dezen Arnt, Wilhelm, trouwde een dochter uit het geslacht Kottenheim bij Mayen, uit het zelfde geslacht als Hüsmann von Namedy.

1. Wilhelm's zoon Goddart (Godes) trouwde, zooals boven is vermeld, Sibilla von Metternich, erfdochter van Metternich, dochter van Arnold en Gertrud Gertzgen, genaamd v. Sintzig.

2. Peter Goddart's zoon, was ambtman van den Keurvorst-Aartsbisschop van Keulen te Keizersweerd. Hij was geboren 1440 en overleed 1523, trouwde Iburgis von Metier, erfdochter van Metier, Friesheim en Pingsheim. Hij nam den naam Wolff-Metternich aan en had 8 kinderen, 4 zonen en 4 dochters, waarvan

3. Heinrich opvolgde. Hij was heer te Friesheim en ambtman te Vianden, was 2 maal gehuwd: 1° met Sophia v. Schlickum, Frederik's dochter en na haar dood hertrouwde hij 1521 met Johanna von Aldenrath, dochter van. Gatharina, erfgename van Aldenrath. Dit 2de huwelijk bleef kinderloos. Uit het eerste huwelijk stammen 2 zonen en een dochter. Hij stierf 1540 en werd opgevolgd door

4 Hieronymus, geb. 30 Sept. 1519, overl. 9 April 1592, ambtman te Blissem, trouwt Gatharina v. Buschfeld, dochter van Adolf en Margaretha von Vorst. Zij was de erfdochter van Gracht en Vorst, uit dit huwelijk stammen 12 kinderen, 5 zonen en 7 dochters, waarvan als stamheer opvolgt

5. Herman, geb. 12 Febr. 1542, Ambtman te Lechenich van den Keurvorst-Aartsbisschop van Keulen, trouwde 1587 met Maria v. Hochsteden, dochter van Werner en Gatharina van Hatzfeldt en liet den eenigen zoon na die volgt.