is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 115 —

XXII octobris 1663 Pierre Dupont Ingehylicht tot burger vereydt.

Den 7 January 1664 Gerardt van den Schaffelt tot borger aengenomen en vereydt sal geven een souveryn en den eymer.

Den 6 February 1664 Henrick Graven tot burger aengenomen ende vereydt, geeft voor de burgerschap sess Rycxdlr en eenen eymer.

30 May 1664 Jan Noeten en Andries Noeten beyde borgereydt gedaen.

Den XIII Juny 1664 Adam Godtschalck van Nymegen tot borger aengenomen ende vereydt, sal geven voor de borgerschap thyn Rycxdlr en den eymer.

24 may 1666 Jan Beckers tot burger aengenomen en vereydt geeft voor de burgerschap zeven Rycxd'ers en den eymer.

Den 7 Octobris 1667 Joseph van der Mersch tot burger aengenomen en vereydt en sal geven twelff rycxdalers en den eymer.

Den X January 1670 Bartholomeüs Douven tot borger aengenomen en vereydt.

Den 9 Juny 1670 Henrick de Munnick tot burger aengenomen en vereydt.

XXII May 1671 Tilman van Arssen borgereydt gedaen.

XXIII May 1672 Gerardt Kuyper tot burger vereydt, getrouwt mit Lysbith van Thoor.

Den XIII Marty 1673 Arnoldus Schrynwerckers goldtsmitz tot burger aengenomen en vereydt sal geven voor de burgerschap acht Rycxdlr. Inbegrepen den Eymer.

22 Marty 1674 Michael Pipers tot burger vereydt, getrouwt met Frans Daers' dochter.

Den lesten January 1676 Gerardt Dosquene tot borger aengenomen en vereydt en heeft gegeven twintich Rycxdlrs voor de borgerschap. Op conditie dat syne Vrouw en kinderen nu zynde Oock die in contrarie gesindtheydt van Roemsch Cath. Religie blyven nyet aen borgerschap sullen wesen berechticht. Den 26 Feb. 1684 den voors. Volquinet voor