is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 129 —

waren tegen hun opgewassen. Iedereen vocht mede, zelfs vrouwen, en Geertrui Borwater — Bolwater, zeggen de Venlonaars — deed als Kenau Hasselaar, ontrukte een vijandelijken vaandrig zijn veldteeken en ging overal voorop. Van haar vertelt men nog allerlei grappige gezegden.

De schilderij stelt den tocht door de Roode zee voor, met het omschrift:

t Jaar vyfthéenhondert elf ontsadt. Verloest hef Godt Venlo, die stadt, Joest als hy heft Israhel, Van Pharao den Koninck fel.

De tweede is een voorstelling van den boven reeds vermelden mislukten aanslag van Prins Maurits in 1597 met het omschrift:

t Jaer negentich en seven wart, Venlo vercocht, van Godt bewaert, Bevrijt, als is dat Joedsche saet, Van Amans list en valsch verraet.

De derde is een voorstelling van het mislukte beleg door Prins Maurits in 1606 met de voorstelling van Judith en Holophernus en omschrift:

Als sestheen hondert ses men schrief, Venlo van Godt behalden blief, Gelick doer Holofernus doet Bethulien ook is behoet.

In Venlo is veel behouden ! Het stadhuis heeft men op tijd doen restaureeren door wijlen den architect Kaiser. Het telde ook steeds mannen, die de geschiedenis en de monumenten der stad lief hadden en voor het behoud waakten. Wijlen Keulier, Uijttenbroeck, Michels schreven de geschiedenis, als thans H. Op de Laeck. Frans van der