is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Limburg, mijn geboortegrond Waar vind ik uw gelijke ?

Het oudste gedeelte van Neêrlands bodem en de jongste onzer provincies bezit in ons Genootschap „Limburg" een thesaurus non deficiens, die Limburgs lamst- en cultuurbeschrijver evenals zijn historicus en folklorist sinds weldra drie decennia's onschatbare diensten bewijst.

Het was een uitmuntend werk van onzen Voorzitter, een catalogus met supplement van onze Bibliotheek samen te stellen. Er gingen ettelijke jaren overheen en nu deed zich de behoefte aan een degelijken klapper op de jaargangen van ons jaarboek gevoelen.

Daarvoor zorgde nu op uitstekende wijze onze bekwame bibliothecaris, de Heer J. Huijsmans. Be volledige Index op de schrijversnamen is er. Be samensteller, die heel wat vrijen tijd en kostbare uren er aan besteedde, verdient allen lof, dien hij echter geheel afwijst. „Be voldoening, dat deze Index nu eindelijk wordt gedrukt, is hem voldoende."

Met dit kort „Woord vooraf", beantwoordend aan't uitdrukkelijk verlangen van den kundig en samensteller, meenen we te kunner^j)olstaan.

Zij de Klapper velen ten dienst.

Moge gretig gebruik er van gemaakt worden, harteivensch ongetwijfeld van alle leden, bijzonder van zijn samensteller en van inleider dezes.

Haelen, 15 Oct. '24.

Alf. MEIJER, lid.