is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCHE INDEX

op de namen der schrijvers in het

Jaarboek van het Provinciaal Genootschap „Limburg", gevestigd te Roermond.

DEEL I-XXX. PROZA.

Allard, H. J. Algemeene geschiedenis. Een schrijven van Requesens na den slag op de Mookerheide (19 April 1574). I. 115.

, Lokale geschiedenis. Het

Jezuieten - College te Roermond. 1611 — 1773. I. 133.

, Matthias Sittardus. O.P.

VII. 328.

Ariaans, G. De St. Willibrordskapel te Geysteren. VIL 201.

Balen C. L. van. Oud Limburg. XI. 65, 153.

Bartels, Uit het dagboek van den Openstaanden Bisschoppelijken zetel van Roermond A° 1592. (Voorschriften voor vroedvrouwen en ordinantie over die duitse, francoise en de rekenscholen. I. 171 v. v.

Benthem van den Berg, Th. Het geslacht Portman. II. 14.

Beurden, A. F. van. Mannen van Beteekenis in Limburg. Jean Joseph Habets. I. 19.

, Genealogieën. Dencken,

Barbou, Puteanus, van Douveren,Rouffs, Cremers. 1.120

, Verscheidenheden uit

de doop-, sterf- en trouwregisters van Wessem en Herten. I. 131.

, Brand van het arme

Clarissen-klooster te Roermond in 1665. I. 150.

, Een klacht over het

afbreken der kerken in den Franschen tijd. I. 154.

, Verhaal der reis van

Vicaris Bosch en drie andere priesters, verbannen naar 't eiland Rhé in 1798. I. 156.

, Een zegenwensch. 1.170.

, Familie Groenen. II. 12.