is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 158 —

Romen. K. De laatste jaren van de Oostenrijksche regeering, van 1700 tot 1794, in de Hoofdstad Ruremonde. XXV. 3.

Royen. O. F. M., Gerl. De peetsj peune. XXVIII. 137.

Russel, Mr. H. Geleen in den Franschen tijd. XXIII.37,97.

Russel, Julie. Hanneke. VIII. 3, 98, 228.

Ruys de Beerenbrouck, Jhr. Mr. Ch. Spreuk. XXIX. 4. 3e afl.

Sagers, Frans. Het geslacht Vossius (en verwante familiën) VII. 346.

, Alexander Batta.

VIII. 49.

, Familie Dumoulin (Maastricht). XXVI. 120.

Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. A. van. Een paar grafzerken van Limburgers in de Sint Janskerk te 's Hertogenhosch. II. 143.

, Schepenakte van St.

Oedenrode omtrent de plundering van de abdij te Dalheim in 1702. III. 59.

, Genealogie der familie

Creyarts. IV. 262.

, Extract uit het Leen-

register van Oud-Herlaer onder St. Michielsgestel, (Rijksarchief 's-Bosch). VI. 103.

Sax, H. De „Sage" uit het Veen te Venlo. VIII. 63.

Schrijnen, Dr. Jos. De doode in het Limburgsche folklore. I. 181.

, Overblijfselen van den

Wodankultus. V. 3. 3e afl.

Schrijnen,Dr. Jos. De H.Nicolaas in het Folklore. V. 109. 4e afl.

, Vraaglijst voor Limburgsche Folklore. VI. 178.

, Sint Jans Minne. VII.

141.

, Aan de nagedachtenis

van Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman, Eerelid van het Prov. Genootschap „Limburg". In Memoriam. IX. 1, 2e afl.

, Volksgeloof. IX. 329.

, Aan de nagedachtenis

van Prof. Dr. Paul Alberdingk Thijm, Eerelid van het, Prov. Genootschap „Limburg". X. 86.

, Taalgrenzen in Limburg.

X. 317.

, Limburgsche Dialecten.

Lezing, gehouden op de Algem. Vergadering van het Provinciaal Genootschap „Limburg" te Venlo, den 27sten November 1907. XIII. 229.

, In Memoriam. Prof. Dr.

J. H. Gallée, Eerelid van het Provinciaal Genootschap „Limburg". XIV. 64.

, Naschrift (bij Plantennamen in het Limburgsch dialect). XV. 47.

, Cesarius van Heister-

bach en het Mirakel van het H. Sacrament te Meerssen. XV. 182.

, Naschrift (bij „Mathijs

Kessels"). XV. 272.

, De kultuurhistorische

beteekenis der Romeinsche Katakomben. (Lezing).XXI.3.