is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 159 —

Schrijnen, L. Kronijk van het Bisschoppelijk College te Roermond. VUL 22.

Schrijnen, Mgr. L. Woord. XXIX. 4. 3e afl.

Simonis, L. Aanteekeningen over de familiën HagenBloemarts-Winckelman. VI. 53.

Soest, J. van. Lottums verleden. (Lezing). XV. 66.

Snackers, J. N. Heynrijck van Veldeken en de St. Servatiuslegende. VIII. 274.

, Eene Herinnering en

eene Opwekking. X. 307.

, Koning Zwentibolt en

zijn tijd. XIII. 183.

, Johan Michiel Dautzenberg 1808-1869. Een lezing, gehouden te Heerlen, 16 Juni 1907, bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ' „Limburg". XIV. 32.

, Naklanken van het 31ste

Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen. XVIII. 281.

, De Stille Delling. (Boekbespreking). XIX. 64.

, Mededeelingen. XIX.66.

, De wording der Provincie

Limburg. (Een lezing, gehouden in Maart 1914, ietwat herzien). XXIII. 3.

, Limburg blijve Neder-

landsch. XXV. 58.

, Isoglossen of Dialectlijnen door het Limburgsch Taalgebied. XXVII. 76.

, Een herinnering.

XXIX. 17. 3e afl.

Snackers, J. N. Na het bezoek der Geschiedkundige Vereeniging „Gelre" aan Roermond, op 25 en 26 Juni 1924. XXX. 136.

Stoks, C.s.s.R. M. Verleden, Heden en Toekomst. XXIX.6. 3e afl.

S . . . . J. Volksetymologie ?

VIL 200.

, Ter opwekking. VIL 259.

, Jacob Grimm en de

schrijver der St. Servatius-

legende. VIII. 282. Tesch, P. De vorming van den

Limburgschen bodem, in 't

bijzonder van het landschap

om Venlo. XV. 84. Theo. Iets over folklore. I. 63. T. P. . . B. v. Weert. XXIV. 36. Veen, Dr. J. S. van. De brand te

Roermond in Juli 1554.

X. 3, 137.

, Een geschil tusschen

den magistraat en de gemeente van Roermond in 1566. X. 310.

, De overgave van Roermond op 23 Juli 1572.

XI. 327.

, Bijdrage tot de geschiedenis van het Minderbroederklooster te Roermond, medegedeeld door . . . .XII. 150..

, Nog eens het Minderbroederklooster teRoermond. XIII. 58.

, Verboden boeken te

Roermond. XIII. 174.

, Een geschil tusschen

Hertog Arnold en de stad Roermond (1442—1444). XV. 3.