is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naamlijst der Leden van „Limburg*'

op 1 November 1924.

Adriaanse, F, Gemeente-secretaris, Roermond. Ament, J. J. C, Lid der 2e Kamer, Roermond. Ansembourg, A. O. J. E. M. Graaf de Marchant d', Lid Prov. Staten, Kamerheer v. H.M. de Koningin, Amstenrade. Arnoldts, A., Brandstr. 29, Sittard.

Basten Batenburg, Mr. R. R. van, Voorz. Kunstkring, Venlo.

Bastianen, J. A., Directeur Rijks H. B. S., Roermond.

Batta, Mr. Emile, Advocaat-Procureur, Indramajoe.

Beckers, G. A., Notaris, Hoensbroek.

Beckers, Dr. Jos., Arts, Beek (L.)

Beckers, G., Wethouder, Roermond.

Beckers, Mr. Nico, Advocaat, Sittard.

Berden, W., Pastoor, Afferden.

Bergen, A. J. C. van, Notaris, Nijmegen.

Berger, Mr. Willy, Rechtsgeleerde, Frankenslag 324, 's Hage.

Berlièu, Dom Ursmer, O. S. B., Maredsous, België (C.)

Beurden, A. F. van, Hypotheekbewaarder, Amersfoort.

Bieberstein R. Z., Mr. Charles Bon- de, Kantonrechter, Sittard.

Bloemen-Huenges, Jean, Koopman, Venlo.

Bloemen, H., Kapelaan, Merselo.

Blok, Prof. Dr. P. J., Hoogleeraar, Leiden (C)

Blom, V., Ing. Stroomverkoopmaatscb., Roermond.

Bolsius, Mr. F. J., President der Rechtbank, Roermond.

Bommel, Arnold van, Dir. Amb. School, Sittard.

Bongaerts, Ir. Max, Lid 2de Kamer, 's-Gravenhage.

Bours, M. J. C. B., Dir. R. K. Kweekschool, Roermond.

Boven, Henri van, Notaris, Roermond.

Breukers, Jules, Dir. Eiermijn, Raadslid, Roermond.

Breukers, P.. Hoofdonderwijzer, Leveroy.

Brouwers, Frans, Ingenieur, Venlo.

Burghoff, Charles, Rentenier, Roermond.

Cals, J., Inspecteur L. O., Roermond.

Claessens, Bern., Uitgever, Sittard.