Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud van den XXXe Jaargang.

Hillenrade, Swalmen en Asselt, door A. F. van

Beurden Blz. 3

Hillenrade, door Mr. de Nerée tot Babberich . „ 15 Horn, door Mr. de Nerée tot Babberich „ 44

Nog enkele gedenkwaardigheden van de voormalige Munsterabdij, door Mr. Leufkens

von Anstel „66

Verslag van de Bestuursvergadering van het

Prov. Gen. „Limburg", op Dinsd. 18 Dec. 1923 „ 73 Verslag over de bijeenkomst voor de leden en geïntroduceerden met hunne Dames, op 18 Dec. 1923 ....... 75

Limburg's Gedenkboek „ 78

Bezoek van „Gelre" „79

Mededeelingen van het Bestuur „ 80 Finantieel verslag over 1923 door den Penningmeester „83

Oude woorden uit de Limburgsche Taal, door

J. A. Hoens „87

Oet vrieje gaon in den ouwen tied, door J.A. Hoens „ 93 Neer, door A. F. van Beurden „ 95

Grafzerken en Opschrift te Geysteren, door

A. F. van Beurden „ 101

Pogingen tot vereeniging van de gerichtsbanken van Montfort, St. Odiliënberg en Linne (1571—1576), door Dr. J. S. van Veen . „ 103 Het Praalgraf der Munsterkerk, door A. F. van

Beurden „ 108

Fragmenten uit de Venlosche Burgerboeken, door

Jan Verzijl „ H3

Sluiten