is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 10 gouden bijen zijn er later bijgebracht, vond men oudtijds niet.

Dit hoofdschild is een vertolking van het dorp als heidorp, kan zinspelen op het recht op den bijenstand of het plaatsen van bijenkorven in de Peel te heffen.

2o. Op de zilveren bovenhelft ligt zeer ongewoon een ander schild met de gekruiste kerkensleutels van St. Peter van sabel (zwart).

Dit schild is doorsneden A: van zilver met een goudgekroonden keel (rood) getongden afgerukten slangenkop; B : van sabel (zwart) met een zilveren liggende halve maan.

Dit bijschild is een vertolking der kerk en van St. Petrus als patroon, een combinatie die veel voorkomt in de Limburgsche wapens, waar dan de kerkpatroon het oude gemeenteschild vasthoudt.

Het onverklaarbare vreemde wapen zou van een vroegeren pastoor kunnen stammen, welk zegel ter pastorie gevonden kan zijn.

Daaromtrent zou een onderzoek kunnen ingesteld worden. Den 3en Maart 1851 is Venray in dit wapen bevestigd.

Het geheele zegel is omtrent 1575 als schepenbanks zegelstempel in gebruik genomen.

Omschrift S. Ghemein Scepe des Kerspels Ve'radt (4 c.M.)

In dien tijd was landschrijver te Venray Adolf van Gelder, die tevens schout van Meerloo was zeker een bastaard van de Geldersche heerschers. Deze gebruikte een stempel, die wat vreemden vorm van schild en bewerking van den zelfden stempelsnijder zou kunnen zijn. Men zal dus voor dien tijd moeten zoeken.

Venray is tot heerlijkheid gemaakt in 1673. Opvolgend waren bezitters: Bouwens v. der Boije, Hugenpoth; Overschie de Neerrijsche die allen een ander wapen voerden, zoodat het bovenstaande wapen niet van deze afkomstig kan zijn.

DE VENRAYSCHE TOREN EN KERK.

De torens hebben vooral in de oude tijden, toen nog