is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 25 —

Vroeger waren er eveneens nog gebrande ruiten aanwezig, die echter door kunstkoopers opgekocht werden. In de pastorie, in de Minderbroederskerk en in het klooster, in de Kapel te Veltura bestonden er nog, nu niet meer, terwijl ze uit de Kapel van Merselo reeds in 1880 verdwenen zijn.

Die van het klooster en der pastorie zijn meestal herinneringen aan de schenkers en versierd met de familiewapens. In de pastorie herinnerden alle in 1719 geplaatst aan pastoor Stijns (van Bree), pastoor Vissers (van Blitterswijck), Wilhelmus Sonnemans (pastoor Venray, oud missionaris), notaris en pastoor Meurs (van Wanssum), deken Verburght (van Wanroij), pastoor van Neer (van Groost), pastoor van Knippenbergh (van Helden) en pastoor Wijnols (van Lottum).

Die in het Minderbroederklooster aan de familiën van Weedt, van Quadt, van der Voort, Uitenham, de Smidt, van Lom, van Waes, van der Cammen, van Broeckhoven, van Bocholtz en Snater; ze dateeren van 1653.

In Sacristie en Refter vindt men er nog verscheidene bewijzen van de goedgeefschheid van vrienden en bekenden van pastorie en klooster.

Het Minderbroederklooster bezit een prachtig handschrift, in en uitwendig een juweel, ingebonden in gestampt of geprint leer, op fijn perkament met heerlijke hoofdletters en versieringen.

Op de pastorie, zegt pastoor Jansen, vindt men nog twee goed uitgevoerde schilderijen van twee abdissen van het Munster te Roermond, welke abdissen eertijds het pratonaatsrecht over de pastorie te Venray uitoefenden, een deel der tienden bezaten enz. Zij hadden ook het jus patronatus over de dorpen Aldekerk, Nieukerk, Weiten enz.

1. Het portret van Adriana Albertina De Rheede van Saesfelt, abdisse van het Munster te Roermond.

Dit portret stelt de abdis op rijperen leeftijd voor met open, vriendelijk gelaat op een leuningstoel, houdt in haar hand den staf en leunt met de rechter op de leuning. Zij