is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 35 -

Hij is één van de grondleggers geweest van de, uit de overal verspreide gegevens, perkamenten, legenden en overleveringen, zorgvuldig geschifte, bestudeerne en gedocumenteerd samengestelde heiligenlevens of der Acta Sanctorum.

Eeuwen zijn er voor noodig geweest, om al de heiligen van het kerkelijk jaar opvolgend te beschrijven en groote geleerden hebben het werk van Bollandus, den eersten aanlegger en zijn trouwen medestander Henskens voortgezet tot op onze dagen.

Dit standbeeld, dat daar zoo bescheiden onder de hooge groene bogen staat, getuigt van Yenray's eerbied voor de wetenschap.

Voor hen, die het rijke leven van Henschenius niet kennen en bij het bezichtigen van het beeld het Latijnsche opschrift niet verstaan, willen wij hier een overzicht van zijn werkzaamheid en verdiensten geven en voegen er zijn beeld aan toe.

Godefridus Eensken, de eerste leerling van Bollandus medewerker aan de Acta Sanctorum, werd den 21en Januari 1600 te Venray geboren.

Zijne ouders, waren Henricus Hensken en Sibilla Pauli, goedgezeten burgers, die in de Groote Straat een lakenhandel dreven ; zij hadden zeven kinderen. In het doopregister staat een jong overleden broeder naamgenoot opgeteekend als: Godefridus, zoon van Hendek Henskens en Beelken in Maart 1593. Diens peter en meter waren: Jan van Bruggen en Lysbeth Jacobi van Bruggen uxor.

Zijn vader stierf vroeg. Zijne moeder en eene oudere zuster voedden Godfried op. De zuster bleef bij de moeder tot de jongere kinderen ouder geworden waren; zij trad in 't klooster. De jonge Hensken ging eerst te Venray, daarna naar den Bosch ter schole. In het Jezuïtencollege te '-Hertogenbosch kreeg Godfried den slechts vijf jaar ouderen Bollandus als leeraar, wat veel invloed op zijn volgend leven had,