is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 581 -

de Geringe, schepen, vergaderd was) ontboden om de sleutels van de kerk over te geven. (Maasgouw 1885 blz. 1082 en 83). Herman Boener zegelde met een schepenmerk. (Maasgouw 1906 blz., 7). Hij was 26 November 1623 met Catharina van Aerssen gehuwd, uit welk huwelijk de volgende kinderen te Venlo werden gedoopt: 1. Antonius, ged. 17 September 1624; 2. Gertrudis, ged. 13 September 1626, jong overleden; 3. Godefridus, ged. 12 December 1628,jong overleden; 4. Christina, ged. 5 Januari 1631.

Zooals reeds boven vermeld richtte Antonius Boener den 22 October 1650 een schrijven aan den Magistraat te Venlo. In dit schrijven wordt melding gemaakt van twee gezegelde brieven, betrekking hebbende op de stad Venlo, door welke jaarlijksch pensioen en interest aan Antonius en zijne zuster Christina Boener uitgekeerd moest worden. Reeds vele jaren was de rente verloopen, echter nooit uitbetaald, ofschoon de stad Venlo herhaaldelijk door Antonius Boener en zijne moeder aangemaand was. De Burgemeester had uitstel gevraagd, onder belofte van te betalen. Het lange dralen moede, had Antonius Boener's moeder welke voor weinige dagen te Venlo was, zich naar de woning van Burgemeester Jan Claessen begeven, hem echter niet thuis getroffen, doch toen zij hem op straat ontmoette er over aangesproken. De Burgemeester begon echter haar met straffe woorden te bejegenen en ging voort, zonder haar te woord te willen staan. Daarom was Antonius Boener genoodzaakt zich thans schriftelijk tot den Raad te wenden, met de bede, dat de achterstallige renten uitbetaald zouden worden. Of aan zijn verzoek is voldaan, is onbekend.

I. Henricus Boener, huwde met Elisabeth Vogelsanck. Elisabeth Vogelsanck, weduwe Boener, richtte in 1617 aan den Magistraat te Venlo, een request, het handelt zich over het afleggen van de hoofdsom met het verloop ervan van Ben obligatie op de stad. Zij wordt aangesproken door de crediteuren van haar en hare man, wegens schulden, daar Zij anders hare goederen onder Venlo gelegen moet belasten, temeer daar haar Hof te Lobberich reeds met het hoog