is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 66 —

die dien naam zoo ten volle verdient, en tevens zoo artistiek en zaakkundig is uitgevoerd. > Niet enkel maken we kennis met „Zitterd en de Zitterder" ons door den Heer Jos. van Wessem, die door jarenlang verblijf ten volle tot oordeelen bevoegd is, zoo karakteristiek beschreven, maar wij krijgen ook van de hand van den Heer Delhougne „Eenige korte aanteekeningen over Sittards verleden", die eiken liefhebber van Limburgs historie zeer welkom zullen zijn. Die worden door den Z. E. Heer Prof. Mertz aangevuld met een hoogst lezenswaardige beschouwing over „Wetenschap en kunst", waarbij verschillende öittarders van naam uit het verleden herdacht worden op een wijze, die den geachten schrijver tot eere strekt. En wat te zeggen van het zestal opstellen van den Heer Kentgens, die gebouwen en natuurschoon van „Sittard en Omgeving" met critischen en' tevens liefdevollen blik heeft bekeken en met zijn camera zoo menig heerlijk plekje of geschiedkundige huizinge heeft opgenomen en heerlijk gereproduceerd. Voor eenieder, inwoner zoowel als vreemdeling, zal het een dubbel genot zijn, aan de hand van dezen kundigen gids rondgeleid en opmerkzaam gemaakt te worden op al het schoone, dat deze streek zoo veelvuldig biedt.

Voeg daarbij nog de degelijke verhandelingen van den Z.E. Heer Prof. Van der Goor over „Het Onderwijs", van den Heer Dr. Schoenmaeckers over „Volksgezondheid en Volkshuisvesting" en van den Heer Moolhuysen over „Het Verkeerswezen" en men zal begrijpen, dat deze gemeentelijke Gids niets te wenschen overlaat, en dat te minder als men nog let op de artistieke uitvoering zoowel van titelblad, als van de goed geslaagde uit de lucht genomen en andere foto's, die met kwistige hand door het heele werkje verspreid zijn, terwijl een drietal ingeschoven kaartjes de verdere oriënteering vergemakkelijken.*)

*) Op het topographisch kaartje ontbreekt de gemeente Oirsbeek. Zeker doordat zij zoo idylisch in de diepte gelegen is, dat men, van Sittard over het Wintrakerplateau komend, over den top van den ouderwetschen kerktoren heenkijkt.