is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 124 —

te krijgen en aan de derde dacht ze niet. Als ze naar buiten en naar onder keek, werd ze duizelig en vreesde als 't waaide, dat ze met den toren omverging. Hannes had medelijden met haar en trachtte haar te troosten. Ze vielen beiden in de mooie kleederen op de prachtstoelen in slaap. Toen ze wakker werden, was het volop dag. De kauwen en scheerzwaluwen vlogen in scharen om den toren. Het ontbijt stond gereed. Zij keken van uit het venster de Peel in, over de groote, haast eindelooze vlakte, waarin de waterplassen in stille rust lagen te blinken. Daar aan den overkant bij den donkerblauwen horizon lag ook hun huis, wel laag, maar niet zoo door rukwinden omjaagd ; wel klein, maar zonder al die trappen.

En daar stond de slechtgeletterde Hannes nu als schepen en zat zij als mevrouw, die nog geen knecht of meid goed bevelen kon. Ach, ach, waren ze maar weer thuis! Zij waren door Marie's hoovaardigheid uit hun evenwicht geraakt. Marie huilde tranen met tuiten. Het volk wachtte onder, dan zagen ze van boven. Het wachtte lang, zoolang tot een deel huiswaarts trok. En de rest zagen den opperschepen met zijn vrouw na den middag statig de Peel inwandelen.

Tot aller verbazing kwamen ze niet terug ; niemand wist hun naam, zij waren weer gegaan in de richting van waar ze gekomen waren. De eerebogen werden afgebroken. De toren was weer ledig en hol.

's Avonds laat waren ze beiden, Hannes en Marie, aan hun huis achter de Veulensche wateren teruggekomen, afgemat, moe, geheel nederig en ootmoedig geworden. Alle verlangen naar meer en hooger was in eens gesmoord. Hannes en Marie brachten den anderen dag aan den Hoofdman van den "Weversberg het ivoren stokje terug, dankend voor de les. Zij was van haar hoogmoed genezen. De dwerg lachte en gaf hun een versje ter overweging.

"Wie hoogmoed aan begeeren paart,

Die handelt naar verkeerden aard,

Wie werkt en zwoegt in rechten plicht,

Dien valt het zwaarste leven licht,