is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 128 —

Creemers, Ch., Bescheiden betreffende Gennep en zijn voormalige Heerlijkheid. Maastricht, 1896.

Delnoz, H. A. A., Handleiding voor het ordenen en inrichten van Gemeentearchieven. Groningen, 1908.

Delplace, L., La Belgique et la Révolution francaise. Louvain, 1895.

Durand, Ch., Dix jours de campagne ou la Hollande en 1831. Amsterdam et Leiden, 1832.

Engelen, A. "W., Geschiedenis van het laatst der 18de eeuw en van de 19de eeuw tot op den tegenwoordigen tijd, 3de druk. Groningen, 1867.

Franquinet, G. D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster der Predikheeren te Maastricht, berustend op het provinciaal archief van Limburg, le afl. Maastricht, 1878.

, Archiefstukken der abdij Klooster'rade en der

adellijke vrouwenkloosters Marienthal en Sinnich. Maastricht, 1868.

, Charters en bescheiden van het kapittel van

O. L. Vrouwekerk te Maastricht. Maastricht, 1870.

, Statuten, protocollen kalendaria, cijns- en pacht-

boeken van het kapittel van O. L. Vrouwekerk te Maastricht. Maastricht, 1877.

, Charters en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach. Maastricht, 1877.

, Charters en bescheiden van het klooster der

Predikheeren te Maastricht. Maastricht, 1880.

, Overzicht der gemeentearchieven en berede.

neerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de gemeenten Sittard en Venlo. Maastricht, 1872.

Gedenkboek der Inhuldigingen en Feesttochten

van Zijne Majesteit Willem II, 1840—1842. 's Hertogenbosch, z. j.

, Gedenkschrift zur Feier der 25 jahrigen Bestehens des Kamillianerklosters zu Roermond. 1909.

Geradts, J. L., Bijdrage tot de geschiedenis van den Souvereinen Raad in het overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580—1794). Leiden, 1860.