is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBESPREKING.

GEDENKBOEK

bij het veertigjarig bestaan der Vereeniging „Het Geuldal" te Valkenburg,

bewerkt door TH. DORREN.

Een lijvig en zeer lezenswaard boekwerk van 176 bladz., bevattende niet enkel een overzicht van de veertigjarige werkzaamheden der alom bekende Vereeniging „Het Geuldal", maar ook allerlei wetenswaardigheden betreffende het reizen in vroeger tijd en in de laatste decennia, met nog heel wat geschiedkundige aanteekeningen, zooals de Voorzitter die uit zijn rijke belezenheid weet op te diepen. Daarbij mag gerust gezegd worden, dat de geschiedenis van „Het Geuldal" is de geschiedenis van Valkenburg en een zeer groot brok van de geschiedenis van ons gewest in de laatste halve eeuw. Wie Limburg mint of Limburg bezoekt, verzuime dus niet met deze uitgave van den Heer J. Crolla te Valkenburg kennis te maken. Het werk strekt schrijver en drukker tot groote eer.

Wij danken den Heer Th. Dorren bij dezen voor het afstaan van dit interressante boek voor onze Bibliotheek en drukken den wensch uit, dat onder zijn kundige en vaste leiding de Vereeniging, die hij heeft helpen stichten en die onder zijn secretariaat en voorzitterschap steeds in bloei en vruchtbaarheid is toegenomen, nog een lange reeks van jaren moge groeien en bloeien tot heil van Valkenburg en tot eer van Limburg.

J. N. SNACKERS.