is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4* DE GEEST DER EEUW, ENZ.

Ook in dit Maandwerk— door de Schrijvers toegewijd

Aan Smaak en Kunst en Wetenfchappen — Mag nog uw oude geest, o lang vervlogen tijd!

Zijn' grijze vleug'Ien luchtig klappen. Verlichtings ware glans wordt lieflijk weêrgekaatst, Waar ooit verftand en hart hier feest - altaren plaatst.

Dit Maandwerk, met het Jaar herboren, Doet ook — daar't menfchenvrengd en waar geluk bedoelt, Daar Zich der Schrijv ren hart met elk vermaagfehapt voelt,

Aan 't Algemeen deez' heilwensen hooren :

Heil zij u allen, die dit Tijdfchrift ziet of leest!

Heil zij zelfs allen, die 't verachten! Geheel 't herboren Jaar zij ons een vreugde - feest,

Dat heil bereidt voor nagedachten ! De mollige overvloed kroon' Neêrlands vrechtb'ren grond; De vrije handelvlag zwier' bij de polen rond; ■»

's Volks voorfpoed moete onwelkbaar bloeijen. 't Gezond verftand vier' hier zijn' fchoonfte zegepraal; Waar dom vooroordeel heerscht moet wijsheids morgeuftraal

Met onbewolkten luister gloeijen!

1 Gevestigd Staatsgebouw, met vredepalm omkranst,

Zij eendragts vascgegronde tempel! Door 't heilig volksregt, als door 't middaglicht, beglanst |

Waakt heldenfierheid op zijn' drempel! Heil zij den Koning! heil zij 't Koninklijk gedacht! Triomf! — ook de Erfgenaam — die Neêrland ras verwacht •

' Zal 't Vorftelijk geluk voltootjen. Zijn' blijde wieg-zang zij 's volks dankb're welkomgroet; Hem zal Bataaffche trouw, gehuwd aan Ruslands moed ,

Hier 't levenspad met feestloof ftrooijen!