Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 DE DICHTKUNST.

de dichtkunst.

(Eene Verhandeling.') (V-rvolg en Slot van Bladz. 695 des vorigen Jaargangs.)

Welk doel kunnen homerus en virgilius gehad hebben bij het daarltellen dier meesterftukken welke zij ons hebben nagelaten, die men te regt be•fchovfwt als het volmaaktfte, dat immer de menfchelijke geest kon voortbrengen, en die waarfchijnlijk niet dan met de wereld zullen vergaan ? Zou men kunnen gelooven, dat die twee Dichters, alleen verzen hebben gemaakt, om zekere gedachten binnen de enge palen van de voetmaat te brengen? Zouden zij flechts de lezers hebben willen behagen? — Maar de gedaante, indien men dus fpreken kunne, van hunne Dichtftukken, toont aan, dat zij iets meer verhevens hebben beoogd. In de Ilias wordt achilles toornig op agamemnon , en gaat van hem, Tot dus verre waren de Grieken altijd overwinnaars gebleven. Maar thans veranderen eensklaps de zaken, Zij worden in onderfcheidene gevechten geflagen, en tot de uiterfte benaauwdheid gebragt; zoodat zij geen heil kunnen vinden dan in de verzoening der twee, nu elkander vijandige, Vorflen* Waarlijk , men behoeft, noch den letterlijken zin geweld aan te doen, noch ook van de Dichters maken wat men wil* om te begiijpen, dat homerus ons daardoor heeft willen leeren, dat het geluk der volken afhangt van de onderlinge Eendragt der Vorften , die over dezelve heerfchen:

Eendragt maakt magt. (maar ook;

Quidquid delirant regcs, plectuntur Achivu

In de Odysfea is ulysses van zijn Vaderland verwijderd. Gedurende zijne afwezendheid weten zich vreemde

Sluiten