is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il8 iets wegens het roppen.

ven heeft, toegezonden. De grond, van welken zij voortkwam, was kalkachtig, en aoo grein van die asch bevattede er

80 verkoolde kalk; 11 gipskalk;

9 houtskool; 15 ijzerzuur (oxide);

3 zoutdeeltjes.

Het overige was zwavelzuur van potasch, zuurzout van Magnefia, eene kleine hoeveelheid plantachtige Alkali, en voorts aluin en keiftof.

De Heer boys onderftelt, dat er van eenen akker gronds bij de bewerking 2660 fchepels komen, die naar zijne berekening 172,900 pond bevatten, en wel

<59,t6o<8. verkoolde kalk;

9->509-5 gipskalk; 12,967.5 ijzerzuur (oxide)',

2,593.5 zoutdeeltjes;

7,780.5 houtskool.

Er was hier ontwijfelbaar eene zeer groote hoeveelheid van ftof, die als mesting dienen kon, door het branden voortgebragt. De houtskool liep als een zeer fijn ftof door alles henen, en fcheen, op het veld over eene groote oppervlakte henen verfpreid, langzamerhand een koolzuur te moeten voortbrengen; en gips, kalk en ijzerdeeltjes, doen de beste uitwerking op eenen grond, die eene overmaat van verkoold leem bevat.

De tweede foort van asch kwam van eenen grond bij Cole-Orton in Leicestershire. Zij behelsde flechrs vier ten honderd aan verkoold leem, en beftond uit | ligt keizand en ongeveer \ klei. Zij had voor het branden veenitof gevormd; en 100 deelen van die asch gaven er

6 aan houtskool;

3 aan zuurzout van Soda, en zwavelzuur van potasch, met eenige fporen van plantachtige Alkali;

9 ijzerzuur (oxide).

Voorts beftond alles uit aardfoorten. De houtskool ll«p, door het overige even fijn henen, als in de

voor-