is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaarwel! 14I

„ fpelen, mits die Heer daar niet rookt, want dat hin„ dert mij; vooral daar hij zoo gedurig met de vingers „ op de pijp fpeelt." Men gevoelde zijne meening ea het fpel werd ploti'eling afgebroken.

vaarwel!

Aan mijnen jongen Vriend S. , reeds

aan boord van het fchip de Hoop, naar Batavia bejïemd,

Grij moet mijn jongst vaarwel ontvangen.;

Daar 't anker u nog boeit aan 't (trand, En vaak een' blik vol zachten weemoed,

Mijn Vriend! nog rust op 't Vaderland, •t Verfchiet moog' morgenrood verfpreiden;

Ach! 't wischt den traan der fmart haast af; Verbeelding plaatst, bij 't vreesPlijk fcheiden , Een* donk'ren heuvel tusfchen beiden ,

En, god ! die heuvel is het graf.j

't Graf? ja — daar molmt eerlang 't gebeente

Der Dierb'ren, aan uw hart ontfcheurd. Maar neen — grijp moed, zie hoe verwachting

';Uw lot met gloênde verwen kleurt. Verlaat uw' maagfchap, vol vertrouwen,

Daar u de toekomst rozen biedt; Geen wijze keus kan ooit berouwen —. Juich! waar uw' kiel de zee moog' bouwen,

Ge ontwijkt gods buis, gods tempel niet.