Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overzigt v. eenige voorn. verbeter. in de üurw. 349 —— iiimiiiiiiuumw1»-""111 ""ïüi"""1"m^^>««i*<mm]l^!SI^^^S'f

overzigt VAtf eenige voorname verbeteringen in de uurwerken.

n/ren kan volftrekt niet bepalen, wanneer, waar, of |Y1 door wien de Zonnewijzers, die men als de eerst ontftane Uurwerken aanmerken moet, uitgevonden zijn. De oudfte berigten van werktuigen, die door de ichaduw, welke zij, van de zon befchenen, vallen lieten, eene verdeeling van den dag-tijd aanwezen, komen in den Bijbel, en bij homerus voor. In het jaar 1741 vond men op den Tuskulaanfchen berg, onder de pumhoopen van eene Villa, eenen overouden Zonnewijzer, van een maakfel, als vitruvïus befchreven heeft. Nog een foortgelijke is er te Athene, op den top van eene rots, regts van het gebouw dat thrasyllus gehicht

heeft. , ^ j t>

De Indianen, de Siammers, de Tartaren, de Perzen, de Chaldeërs en de Egyptenaren deelden den dag m 60 uren, elk uur in 60 minuten, enz. Die zelfde volken bedienden zich, bij het bouwel^ hunner tempels, van eenen Gnomon, of Zonnewijzer, om aan dezelve de behoorlijke rigting, volgens de hoofdftreken van den wind te geven. Van de Chinezen vindt men geboekt, dat zij reeds twaalf, ja welligt vijftien eeuwen vóór onzen tijdrekening, Zonnewijzers gebruikt hebben. De oude Aardrijkskundigen bepaalden de Geographifche breedte der plaatfen, als ook de helling van de Ekhptika door het lengte - verfchil, dat zij in de fchaduwen van even hooge Zonnewijzers ontdekten. Berosus bragt uit Azië de verdeeling van den dag in 12 uren, en tevens den eerften Zonnewijzer in Griekenland. Zes eeuwen vóór de geboorte van christus werd dat werktuig door anaximander aanmerkelijk verbeterd.. Anaximemes maakte zich hieromtrent ook verdienftelijk. Nog beter ingerigt was de Zonnewijzer van eudoxus , die, onder den naam van arachnc, twee eeuwen later te voorfchijn kwam. De zoogenaamde pharetra werd derdehalve eeuw vóór christus door apollonius van peroa uitgedacht. Patrokles vond het pekkirion,

dio.

Sluiten