is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 23 —

onsen ende onss lants nutte, ind orber dairijnne vurdacht hebben ind aengesien, soe hebben wij oevermits rait ind guetduncken ons raits ind onsen vrienden, die hiernae gescreven staen, gegeven ind geven tot ewelicken dagen vur ons ind onse nacomelingen mit desen tegenwerdigen brieve onsen lieven burgeren onser stat van Ruremunde, dat sij haer Wijne ind ander guede, soewelckerhande dat die sijn, vueren suelen ind moegen den Rijn, ind den Waijel neder ind die Mase op vur onse tolle tot Lobede, ind tot Tiele, omme den vurtoll, ind omme halffgeldt dair vur te gelden, ind te betalen, dats te verstaen, soe wat men van eijnen voeder wijns, off van anders eijnigen guede in onsen vursz. tollen pleeght gemeinlic te geven, te vertollen, van desgelijx even voile en suelen onse burgeren vurgl. nit meer dan die helfft mit den vurtolle ons gelden ind betalen, ind dair mede willen wij sij quit hebben gelaten, ende gebieden allen onsen tolleneren, die in den vurseijden tollen nu in tegenwordigheit geseten sijn off die dair namails van onss. wegen ijnne sitten suelen, dat sij onse vursz. burgeren van Ruremunde soe wanneer, ind wije ducke, dat sij off eijnich van huen compt off comen vur onse tolle vursz. guetlic hantieren, ind sij dairenbaven, dat wij huen gegeven hebben, also vursz. is nijet en bescatten off onder hijndernis aen en duen. Zonder arglijst in orkonde dis brieffs besegeit mit onsen Segell; hier over waeren here Johan, here van Blairsvelt, her Johan van Culenborgh, here van Woudenbergh, her Ghijselbrecht van Abkoude, here van Gaesbeke, her Johan van Graesbeke, her Johan van Werdenbergh ritter, ind onse scepenen van onsen Steden alse van Nijmagen, van Arnhem, ende van Zutphen ; geschiet tot Zaütbommel op des heijligen Cruijtsavont exaltationis int jair onss heren dusent drij hondert XL VU.

Jura et priv. f. 61.

Copie van den Tolle tot Nijmagen. A°. 1359.

Wij Reijnart her van Schoenvoerst, duen kont ende