Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

OVEREENKOMENDE SAGEN.

ik' wil hier wijzen op de groote verspreiding van sagen, zoodat men ze zoowel in Frankrijk als in ons Limburg terug vindt.

In de Sagen en Legenden van Welters blz. 170, 171 en 172 treffen wij eene legende aan van graaf Reinout van Valkenburg ± 1332. Ik vond echter in de Fransche Sagen (Franz. Volksdichtung van W. Scheffler II) hetzelfde verhaald van graaf Renaud, die men soms koning, soms eenvoudig soldaat noemt. De Limburgsche en Fransche sage zullen wij onder elkander zetten om te bewijzen, hoezeer ze op elkander gelijken. Natuurlijk zijn zij eenigszins verschillend,doordat zij eene lange reis in den loop der eeuwen gemaakt hebben. In Limburg wordt verteld :

Toen Reinoud uit den oorlog kwam

was hij aan 't hoofd en de knie gewond;

zijn moeder ging aan 't venster en riep:

Goddank, mijn zoon Reinoud komt.

Reinoud, ge hebt een zoon ontvangen.

Noch vrouw, noch kind verheugt mij,

Ik heb groote pijn, men legge mij in 't bed,

ik ben krank.

En Reinoud stierf in wee en ach.

De gravin: Waarom luidt de klok ?

De moeder: 't Is een processie.

De gravin: Wat klopt men toch ?

De moeder: Men herstelt de zolderpui.

De gravin : Wie zingt daar ?

De moeder: De pelgrims van Chapel die naar

Compostella gaan.

De gravin: Welk kleed zal ik morgen aanleggen ? De moeder: Geen rood of blauw, maar alleen rouw. De gravin: Waarom zou ik treuren ? De moeder: Om uw man.

De gravin: O grond, scheur open ik wil bij Reinoud rusten.

In Vermandois, Champagne, Saint Tonge en Aunis wordt gezongen;

Sluiten