is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 2/3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

Een der laatste rentmeesters was de heer Laurens Berden, rijksontvanger te Arcen, en sinds 1876 te Boxmeer; hij nam ontslag als ontvanger in December 1883.

Sinds eene eeuw heeft dus de familie Keursten als pachter en eigenaar de Donck bewoond. De oude 200-jarige hoeve is nu in April 1926 geheel afgebroken en wordt vervangen door eene nieuwerwetsche model-boerderij. Wij hopen, dat het raadslid Donker Louis, die vader is van een talrijk kroost, nog jaren lang de vruchten van zijn zorgzamen arbeid moge genieten. Wij geven hierbij een photo van de oude typische boerderij, als laatste herinnering aan de adellijke bezitting de Donck.

AANTEEKENINGEN.

I.

Het Kasteel Caen bij Straelen werd in 1666 met twee vleugels vernieuwd en is met breede grachten omgeven hierbij behoort het van de familie de Cabanes afkomstige huis de Holtheide thans eene pachthoeve.

II.

Het Slot de Schiceppenburg bij Sechtem in het Brohlthal bij Bonn gelegen, was sedert 1716 in het bezit der Von Geijer. In de burchtkapel berustte het gebeente van den eerbiedwaardigen priester Ailbertus, stichter der abdij Kloosterrade bij Herzogenrath (Rode le duc). Deze voormalige abdij is thans Klein-seminarie van het bisdom Roermond en resorteert onder de parochie Kerkrade (Ned. Limburg). Door de bemoeiingen van den Directeur dezer grootsche inrichting en de toestemming der familie Von Geijer werden Ailberti's overblijfselen den 7 Aug. 1895 in de crypte der abdij overgebracht. Eene afbeelding van den Schweppenburg vindt men bladz, 11 van het prachtwerk „Rolduc in woord en beeld",