is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 14

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏRUSSEL, EN deszelfs inwoners, IN l8l7. 6ty

theresia en basreliëf; aan hare voeten ék de Genius der Schelde, rustende op eene urn; naast haar ftaat een andere Genius met eene trompet, en achter haar ten andere hare fpéer en het fchilcj vasthoudende'; op twee zijden van het voetftuk ftaat des Graven wapen met een opfchrift, en onder ieder wapen een kop, welke water in eene kom uitwerpt ; op de twee ^ anaere zijden zijn mede zeer fraaije opfchrift en); die op de place de St, jean; die in de Rue de Bavière. Op den hoek van de Rue du chêne, tegen over de Rue des Gra'.ds Carmes, ftaat de vermaarde fontein, genaamd Mannekepïs, beftaande uit een klein kupidootje van gegoten metaal, vervaardigd in 1648, door den vermaarden du quesnoi, hetwelk voor een meestetftuk van kunst gehouden en de Oudfle Burger van Brusfel genaamd wordt. Ovcreenkomitig deszelfs benaming, loost het gedurig water. Jozef ferdinand leopold, Hertog van Beijeren en lodewijk XV hebben, in 1648 en 1698 aan hetzelve zeer rijk geborduurde kleederen gefchönken; (men vyil zelfs, dat de gezegde Koning van Frankrijk hem met de Orde van den Heiligen lodewijk zou hebben verfierd, om de Brusfelaars, welke over de door de Franfche foldaten tegen dit beeldje gepleegden moedwil, zeer te onvreden waren, dit ongelijk te doen vergeten). Het heeft, zegt men, een' door de ftad bezoldigden Kamerdienaar, bit beeldje eens geftolen geweest ;*) ziinde waren dc Brusfelaars, die hetzelve als hun Palladium befchouwen, daarover zeer verlegen. Op boog» feesten heeft het eenen rijk met goud of zilver gebordunrden, tot onderaan toegeknoopten rok aan. eene gepoederde pruik op het hoofd, eenen hoed met een gouden boordfel en pluimen op, of we! fomrijds eene claque onder den arm, een'met eenen ft rik verfierden degen op zijde: bet is verder uitgedost mar eene zijden fjerp, zwarte' zijden broek en witte zijden koufen, met gespen, en beeft eene jcibo en manchetten aan. Boven zijn hoofd Wördt alsdan eene parafol vastgemaakt, Op alle andere tijden ftaat hij daar in puris natüralïbiis. Verder vindt men eene fontein in de Rue de la vie, eindelijk die bij de porte

de

(*) Bh' het afdrinken lezen wij in de St?atsconrnnt van 8 Oc'col-er (817, dot het Mannekepis, in den nacht tusfe'ien < en 5 dier maand, op nieuw ge'tolen. doch gelukkig wedergevondeu is. Tt 2