is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRUSSEL, EN DESZELFS INWONERS, IN t8l?. 717

School, eene Geneeskundige Sociëteit , een Collegie voor de Koepokinenting, eene Akademie van Proef» on lervindelijke Wijsbegeerte, eene Zangfchool, eene Akademie van Schilder-, Beeldhouw- en Bouwkunde. Brusfel bezit vele Schilders, Toonkunftenaars, Graveurs , Beeldhouwers, Bouwmeesters en Werktuigkundigen. Boekdrukkers, enz.

Wat de opvoeding betreft, vindt men in deze ftad vele en zeer goede fcholen voor jonge heeren en jonge juffers; onder de eerfte, behalve het Lyceum, die van brown, v. d. meulen, enz., onder de laatfte, worden eenige door voormalige geestelijke d>chters gehouden, zoo als de Urfelinen, die Van la Vifitation of der Vifitandlnes, die van het Klooster van Barlaimont, het jonge jirfhrs inftituut vanMad. parent, in de Rue des Comediéns, enz.

Wat den Koophandel aanbelangt, dezelve is in deze ftad niet onaanzienlijk, ook zijn aldaar vele Bankiers. De Fabrijken zijn talrijk', als kant , linnen-, gedrukte katoenen-, hoeden-, tapijt-, forte piano-, muzijkinflrumenten-, rijtuigen-, papier-, pluimen-, bloem-, labaks-, ftijffel- en andere fabrijken. Ook vindt men aldaar zeep» aèdefljéri", zout- en fuikerrann .deri.ien, vitriool- en fterk. waterftoki rijen , kristal en glasflijperijen , eene glasblazen', leedooijerijen, tabaks-, bijouterie-, fpiegel , mode-, boek , papier-, prent-, porfelejn-, kruideniers-, linnen-, laken, zijde- en ftoffe-, fchoeri- en laarzenmakers winkels; verder meubelmaga/.ijnen en magazijnen van Engelfche manufacturen.

De ISeurs (waarvan hier voren) is alle dagen, te half een ure, open. Er zijn eenige voor verkoopingen gefchikte lokalen. De Koophandel wordt gerijfd door verfcheidene w.sfelaars, makelaars en verder tot den Koophandel behoorende lieden. Er wordt te Brusfel tweemaal jaarmarkt of foire gehouden, de eerfte begint op den 2den Mei en eindigt op den aden Junij, de tweede begint op den i8den October en duurt tot den laatften dier maand ingefloten. Men vindt in die ftad ook boomkweekerijen bloemisterijen, moes- en bloemtuinen, bleekerijen, gezondheids- en andere koude en warme baden, enz.

{Het Vervolg en Slot in N°. 16.)

BAT