Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRUSSEL, ên deszelfs inwoners» in 1817. 739

is gelegen in het midden van zes en dertig fteden en vele groote vlekken, alle in den omtrek van twaalf Franfche mijlen van gezegde Had, welke langs verfcheidene beftrare wegen met de voornaamfte fteden des Rijks, en. door een kanaal en door de Schelde, met de Noord' zee gemeenfchap heeft.

Er. zijn weinige ftrcken, wier grond zoo wel be. bouwdis, en weike zulke fchilderachtige gezigten opléveren, dan de ommeftreken dezer ftad.

De..porte de Laeckcn uitgaande, ziet men voor zich de voorftad gezegd Pelit - Villagc, en den ftraatweg naar Antwerpen, en ter linker zijde komt,men in de AÏlée verte, een met hoog geboomte belommerde wandelweg, welke, langs de, in 1550 door den bouwmeester rinaldi aangelegene vaart, onder.welke bij Trois~ Trous een arm der Rupel doorgaat, naar het door/s Ronings Kasteel vermaard dorp Laeckcn leidt. Op deze vaart begeven zich de Barges naar Trois-fontaines Thisfelt, IFillebroek en Boom. De brug, over welke men naar het. dorp Laeckcn gaat, voorbij zijnde, ziet men op eenen afftand door een Pare, .het op eene glooijend opgaande, hoogte liggende Kasteel Schoonenburg, (gemeenlijk genaamd het .Kasteel te .Laecken), .hetwelk in 1781 op last van II. H. K. K. IJ. H. maria chrisiina van Oostenrijk en albert Van Saxen Tefchen gebouwd is. Dit thans aan Z..M. behoorend Kasteel is zeer net ingerigt. De Vestibule, concert- en .andere zalen zijn zeer fraai.;- het gebouw■; echter is niet zeer groot, en fchijnt voor geen duurzaam verblijf te zijn ingerigt. Het dorp Laecken.is wel. gelegen en uitge* ftrekt; het heeft eene ruime, aan den Katholijken Godsdienst gewijde, kerk; verder komt men langs de vaart voorbij het door H. H. K. R. H. H. den Prinsen Prinfes van Oranje te Schaercbeek bewoond Kasteel, en al meer verder, op, „te Trois - fontaines, gelegen digt aan de ftad Vilvoorde, welke tamelijk groot is. "Even voor aan deze ftad is een zeergroot in 1776 gebouwd Gevangenhuis , alwaar onderfcheidene zaken vervaardigd worden. In de ftad is eene ruime en fraaije, aan den Katholijken Godsdienst gewijde, kerk; ook eene voor de Proteftanten.

Buiten de porte de Schaercbeek vindt men zeer vele moestuinen, ook de heerlijkfte gezigten op het dorp Schaercbeek, het Kasteel te Laecken, enz. Het dorp A a a a Schüe*

Sluiten